EFS dla OPS

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest dokumentem uzupełniającym i uszczegółowiającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako dokument krajowy na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy obowiązek przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego spoczywa na instytucji zarządzającej programem operacyjnym – Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

18 września 2007 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zakończyła prace nad przygotowaniem Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. W marcu 2008 r. została przedstawiona nowa wersja uwzględniająca uwagi regionów jak i doświadczenia okresu pilotażowego.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Proirytetów PO KL – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, składa się z trzech działań:
– Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
– Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
– Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Działanie 7.1. składa się z trzech poddziałań – w ramach, których realizowane są projekty systemowe dla ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i regionalnego ośrodka polityki
społecznej. Poddziałania wskazują iż projekty systemowe powinny być realizowane zgodnie z Zasadami wdrażania projektów systemowych.

Szczegółowy Opis priorytetów określa również zasady współfinansowania projektów systemowych.
Komentarze Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»