EFS dla OPS

Przykładowe dokumenty

Pobierz pliki:

Projekt porozumienia partnerskiego

Powiatowe Programy na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim (uchwały i programy przyjęte przez władze powiatów)

Pobierz pliki:

Programy i uchwały powiatów

Opinia w sprawie pełnomocnictw udzielanych dyrektorom/kierownikom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zamieszczona na forum OPS.pl
Dokument przygotowany przez Dolnośląski WUP.

Pobierz pliki:

Opinia w sprawie pełnomocnictw w PCPR

Opinia w sprawie pełnomocnictw udzielanych dyrektorom/kierownikom Ośrodków Pomocy Społecznej.
Dokument przygotowany przez Dolnośląski WUP.

Pobierz pliki:

Opinia w sprawie pełnomocnictw w OPS

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego przydatny w przygotowywaniu i realizacji projektu systemowego.

Pobierz pliki:

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi

Przykładowy plan kont dla projektów współfinansowanych z EFS.
Dokument udostepniony dzięki uprzejmości p. Beaty Bagińskiej z Głogowa.

Pobierz pliki:

Przykładowy plan kont (plik w formacie .docx)
Przykładowy plan kont (w/w plik w formacie .pdf)

Wzor opisu dokumentu ksiegowego kosztow z wkladem wlasnym.
Dokument przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Pobierz pliki:

Wzór opisu dokumentu ksiegowego

Uchwały Rady Miasta Radomia.

Pobierz pliki:

Uchwala w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
Uchwala w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej: "Program aktywności lokalnej dla miasta Radomia na lata 2008 -2013". wraz z tekstem programu
Uchwala w sprawie przystapienia Gminy Miasta Radomia – miasto na prawach powiatu do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 PO KL

Dokumenty przydatne w realizacji projektu – zakres ksiegowy.
Materiał ze strony projektu EFS „Pomocna Dłoń Plus" PCPR powiatu koszalińskiego.

Pobierz pliki:

Oświadczenie dotyczące tytułu ubezpieczenia zleceniobiorcy
Rachunek do umowy-zlecenia pracownika zatrudnionego z zewnątrz  
Rachunek do umowy-zlecenia pracownika zatrudnionego z własnej jednostki
Wzór opisu faktury
Zarządzenie w sprawie określenia ramowych procedur udzielenia zamówienia publicznegoUchwała gminy Dobra (wielkopolska) o wspólnej realizacji zadań z innymi gminami w ramach Działania 7.1.1.

Pobierz pliki:

 Uchwala o wspólnej realizacji zadan z innymi gminami


Uchwała Rady Miasta Gdańska o przyjęciu projektu systemowego.

Pobierz pliki:

 Uchwala


Ogłoszenie Rady Miasta Zamościa o konkursie na działania związane z realizacją Programu Aktywnosci Lokalnej.

Pobierz pliki:

 Ogłoszenie o konkursie

Dokumenty przydatne do realizacji projektu.
Dokumenty udostępniamy dzięki uprzejmości Pana Michała Cichockiego z MOPR Poznań.

Pobierz pliki:

 Aneks do programu usamodzielnienia (aktualizacja)
 Ankieta rekrutacyjna
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Kontrakt socjalny
 Zgoda beneficjenta Ostatecznego Projektu na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 23 ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 Regulamin uczestnictwa w projekcie

Wzory pieczątek niezbędnych do projektu (plik archiwum w formacie .exe, po pobraniu i dwukrotnym kliknieciu ulegnie samorozpakowaniu udostepniajac zawarte w nim pliki) 

 Oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Dokumenty dotyczące polityki rachunkowości oraz rzeczowy wykaz akt dzięki przejmości P. Elżbiety Ałtyn.

Pobierz pliki:

 Polityka rachunkowości

 Rzeczowy wykaz akt


Przykład treści Zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości i Zakładowego Planu Kont jako propozycja do wykorzystania przez realizatorów projektów systemowych w Działaniu 7.1 PO KL. Przedstawiony przyklad zostal zaprezentowany przez WUP w Łodzi.

Pobierz pliki:

 Zarzadzenie w sprawie zasad rachunkowosci

Porozumienie zawarte pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodziny w Słupsku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pobierz pliki:

 Porozumienie

Wzór kwartalnej oceny racjonalności i efektywności wydatków poniesionych przez uczestnika projektu wynikający z zasad wdrażania projektów systemowych.
Dokument udostepniony dzięki uprzejmości Marcina Tredera z Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Pobierz pliki:

 Wzor oceny

Tekst zarządzenia w sprawie archiwizacji dokumentacji urzędowej.
Dokument udostepniony dzieki uprzejmości Pani Ewy Birskiej z GOPS w Krasnobrodzie.

Pobierz pliki:

 Tekst zarzadzenia

Prezentacje Dolnosląskiego Wojewódzkiego Urzedu Pracy ze spotkań informacyjnych dla OPS/PCPR 8 i 9 kwietnia 2009r:

Pobierz pliki:

Komentarze Przykładowe dokumenty (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»