EFS dla OPS

Dobre praktyki

Projekty 2004 – 2006:

Przegląd projektów ośrodków pomocy społecznej z 2005 r. realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (materiał ówczesnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy)
Zobacz broszure

Projekt OPS Ursynów (Warszawa) w ramach SPO RZL (2 stycznia 2007 – 30 listopada 2007) – „Młodzież – Ursynów – Rozwój"
http://www.ops-ursynow.civ.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=70

Projekty ośrodków pomocy społecznej realizowane w ramach projektu "Nowe formy pracy ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych" – przedsięwzięciu o charakterze szkoleniowo-doradczym realizowane przez Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki od lipca 2006 do stycznia 2007 roku w ramach SPO RZL
http://www.noweformypracy.pl/index.php?page=843

Projekt pt. "Szkoła CAL – dla ludzi z ludźmi". Autor i realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Projekt realizowany w ramach SPO RZL  5 września 2006 r. – 30 grudnia 2007 r.
http://www.mops.glogow.pl/szkola_cal/index.php?op=aktualnosci

Doradca środowiskowy osób niepełnosprawnych z pobliskiego terenu. Autorski program Fundacji Pomocy matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo – finansowany ze środków PFRON, Banku Światowego i  innych
http://www.idn.org.pl/dorson/00ecdl.html

Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer w ramach SPO RZL – "Młodzi, aktywni, atrakcyjni zawodowo – wreszcie potrzebni". (01 marca 2005 r. – 31 maja 2006 r.)
http://www.opswawer.waw.pl/~strona=efs-mlodzi.html

Projekt Urzędu Miasta st. Warszawy w ramach SPO RZL – współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych – (grudzień 2005 – listopad 2007).
http://www.aktywizacjazawodowa.waw.pl/

Projekt Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach SPO RZL – Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niesprawnych Intelektualnie „Centrum dzwoni"
http://centrumdzwoni.pl/

"Praca w posagu". Wychodzenie z rodzinnego bezrobocia na wsi. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL
http://www.pracawposagu.org

"Partnerstwo dla Zawidawia". Projekt realizowany w ramach IW EQUAL.
http://www.fdps.pl

"Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro". Projekt realizowany w ramach IW EQUAL.
http://www.equal.swspiz.pl


Projekt Osrodka Pomocy Społecznej w Rybniku  "Kobieta aktywna – kobietą jutra"
http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/kobieta/

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku "Światełko w tunelu" realizowanego w ramach SPO RZL w okresie 2006 – 2007. Polecamy raport ewaluacyjny w dziale projektu: aktualności.
http://www.mopspl.pl/swt/index.php

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku od listopada 2005r. do końca marca 2008r. "Od bierności do aktywności" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON.
http://www.mopspl.pl/wwwprojekt/index.php

Projekty 2007-2013:

Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku "Skorzystaj z szansy"
http://www.skorzystajzszansy.pl/
Polecamy raport ewaluacyjny, z ktorym mozna sie zapoznac tutaj >>

Komentarze Dobre praktyki (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»