EFS dla OPS

Linki do IP

Województwo dolnośląskie                         

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu; 
ul. Ogrodowa 5b, 
tel. 074 84 07 389, 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu, 
Al. Armii Krajowej 54, 
tel. 071 782 92 00
http://www.pokl.dwup.pl/
Punkt informacyjny: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Filia we Wrocławiu, 
ul. Armii Krajowej 54, Wrocław, I piętro, p. 100 godziny urzędowania: 8:00 – 16:00, 
infolinia: 0800 700 337 (tylko ze stacjonarnego), 
tel. 071 782 92 00, wew. 202, 
[email protected]

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Sekretariat: tel./fax. (0 71) 770 42 20; e-mail: [email protected]
Katarzyna Duszyńska – specjalista ds. doradztwa w zakresie obsługi finansowej e-mail: [email protected] tel. 071 770 42 24, kom. 0 512 327 806, Dariusz Szrejder – specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji tel. 071 770 42 24, kom. 0 512 327 785,e-mail: [email protected]
http://www.dops.wroc.pl/


Województwo
kujawsko-pomorskie           

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 
ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń
tel. 056 6571460 lub 70 wew. 41. 
Dział dotyczący Priorytetu VII 
ul. Broniewskiego 15/17, 87-100 Toruń
tel: 058 6102150
Kierownik Działu Naboru i Promocji EFS: Anna Buczyńska e-mail: [email protected] 
Sekcja Naboru Projektów: Piotr Bugajski e-mail: [email protected], Danuta Moskała e-mail: [email protected]
www.efs.ropstorun.pl

Województwo lubelskie                               

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, 
tel: 081 463 53 63
fax: 081 463-53-05 
e-mail: [email protected]
http://www.wup.lublin.pl/pokl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,
ul. Zana 38 (VI p.), 20-601 Lublin, 
e-mail: [email protected]
http://rops.lubelskie.pl

Województwo lubuskie                                

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 
ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra, 
tel: 068 456 53 14, 
fax. 068 456 53 50, 
e-mail: [email protected]
http://www.efs.lubuskie.pl
Punkt Informacyjny Departamentu, 
ul. Podgórna 7, pok. 136, I piętro, 
tel: 068 45 65 251
Joanna Klimek e-mail: [email protected]
Waldemar Banaszek e-mail: [email protected]

Województwo łódzkie                                  

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Wydział Obsługi EFS, 
ul. Wólczańska 49 (bud. A), Łódź,
Oddział naboru wniosków III (Działanie 7.1 i 7.2 PO KL)
Kierownik Małgorzata Przybył tel. 042 632-01-12 w. 133, 134; pok. nr 20.
http://efs.wup.lodz.pl/
Punkt informacyjny EFS 
ul. Wólczańska 49, pok. 6 i 7 (bud. A), Łódź,
tel./fax: 042 634-88-30; 632-01-12 w. 119, 120
e-mail: [email protected]

Regionalne Centrum Polityki Społecznej
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
tel.: 633 72 78; tel.: 633 02 57
http://www.rcpslodz.pl/

Regionalne Centrum Polityki Społecznej
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
tel.: 633 72 78; tel.: 633 02 57
http://www.rcpslodz.pl/
http://www.pokl-rcpslodz.pl/

Województwo małopolskie                          

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, 
tel: 012 4240737
e-mail: [email protected]
www.pokl.wup-krakow.pl
Punkt Informacyjny EFS w Zespole Zamiejscowym Tarnowie
Al. Solidarności 5-9, Tarnów
tel: 014 626 95 43, 
e-mail: [email protected]
http://www.tarnow.roefs.pl
Punkt Informacyjny EFS w Zespole Zamiejscowym Nowym Sączu
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, 
tel: 018 4429125
[email protected]

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Małopolsce przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72, Kraków
tel.: 012 29 90 777 lub 012 29 90 778
e-mail: [email protected]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 
ul. Piastowska 32; 30-070 Kraków. 
ROPS Biuro – sekretariat
tel.: 012 422-06-36, 
fax.: 012 422 06 36 wew. 44, 
[email protected]

ROPS Szkolenia
tel / fax: 012 429-13-55, 
e-mail: [email protected]
http://www.rops.krakow.pl

Województwo mazowieckie                         

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, 
fax 022 29 52 000, 
http://www.mazowia.eu
CIECHANÓW 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, fax 023 673 07 02 
OSTROŁĘKA, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. A.Gorbatowa 15, tel: 029 764 40 84 lub 029 766 42 82 
PŁOCK, 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7b, tel: 024 262 23 74 
RADOM, 26-600 Radom, ul. Mokra 2, tel: 048 331 36 68 lub 069 383 52 03 
SIEDLCE, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, tel: 025 644 92 15
Jednocześnie informujemy, że do wszystkich punktów informacyjnych obowiązuje telefon infolinii 0 801 101 101 oraz dotychczasowy Punkt Kontaktowy dla Beneficjentów e-mail: [email protected]

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 
02 – 002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62a, 
tel: 022 622 42 32 
fax: 0 22 622 47 32
Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie prowadzą: Joanna Krasnodębska I Elżbieta Kowalczyk 
e-mail: [email protected], tel: 022 890 94 49
dyżury w czwartki w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, 
ul. Nowogrodzka 62a (zapisy telefoniczne lub mailowe) 
e-mail: [email protected]
http://www.mcps-efs.pl/

Województwo opolskie                                

Wojewódzki Urząd pracy w Opolu, 
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, 
http://www.pokl.opole.pl/
Punkt Informacji o EFS:
Magdalena Chudowska – Specjalista ds. Programów, tel. 077 44 16 754, pok. nr 14, e-mail: [email protected]
Urszula Pyka – Starszy Referent, tel. 077 44 16 754, pokój nr 14, e-mail: [email protected]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 
ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole, 
Sekretariat: tel: 077 4415250 lub 077 4416564, fax 077 4415259
e-mail: [email protected]
http://www.rops-opole.pl

Województwo podlaskie                              

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
tel. 085 74-85-120
fax. 085 74-97-567
e-mail: [email protected]
http://www.wrotapodlasia.pl
Referat Wdrażania Działań POKL Wspierających Integrację Społeczną:
Malgorzata Bobryk – tel: 085 6548254, e-mail: [email protected],

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Ul. Akademicka 36, 15-267 Białystok,
tel. 085 744-72-72
fax. 085 744-71-37
e-mail: [email protected]
http://www.rops.wrotapodlasia.pl

Województwo podkarpackie                       

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
ul. Zygmuntowska 9 (I piętro), 
tel: 017 850 92 70 lub 017 850 92 71
Wydział Rozwoju Rynku Pracy i Integracji Społecznej
ul. Poniatowskiego 10, Rzeszów 
Kierownik Wydziału: Danuta Pawłowska, tel. 017 850 92 81
Z-ca Kierownika Wydziału Grzegorz Wyciślik, tel. 017 850 92 82
http://pokl.wup-rzeszow.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, 
tel.: 017 7470600, 
fax: 017 7470601 
http://www.rops.rzeszow.pl/

Województwo pomorskie                            

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Augustyńskiego 2; 80 – 819 Gdańsk
tel: 058 3268190
fax: 058 326 81 93
e-mail: [email protected]
http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs
Punkt konsultacyjny Departamentu
Anna Czarnecka:  tel: 058 326 82 21, e-mail: [email protected]
Edyta Kozik-Wilczewska, tel: 058 326 82 16, e-mail: [email protected]
Agata Lipka, e-mail: [email protected]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, 
Sekretariat: tel. 058 3261561, 
tel./fax 058 3261563

Województwo śląskie                                  

Urząd Marszałkowski Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Siedziba: ul. Reymonta 24; Poczta: ul. Ligonia 46; Katowice
godziny pracy: 7:30 – 15:30 telefony: +48 (32) 202 41 40, faxy: +48 (32) 254 54 71 
e-mail: [email protected]
http://efs.silesia-region.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice
tel: 032 20 90 555 
fax: 032 20 90 229
e-mail: [email protected]
http://cvj146.internetdsl.tpnet.pl/~webservice/

Województwo świętokrzyskie                     

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, 
tel.: 041 3656273 do 76, 
fax: 041 3656273 do 76 wew. 109, 
e-mail: [email protected]
http://www.pokl.sbrr.pl

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Swiętokrzyskiego
tel.: 041 342 12 42
fax: 041 344 30 94
e-mail: [email protected] 

Województwo warmińsko – mazurskie       

Urząd Marszałkowski w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, 
tel: 089 521 95 30 (31-34)
e-mail: [email protected]
http://www.wm.24.pl/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=90
oraz http://www.efs.warmia.mazury.pl/


Województwo wielkopolskie                       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu; ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, 
tel: (061) 846-38-19, 
fax: (061) 846-38-20, 
e-mail: [email protected] lub [email protected]
http://www.efs.wup.poznan.pl

Punkt Informacyjny EFS:
tel/fax: 061 846 38 23
e-mail: [email protected]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul Piekary 14/15, 61-823 Poznań, 
Sekretariat – pok. 103, tel. (061) 856 73 00, tel./fax (061) 851 56 35, 
e-mail: [email protected]
http://rops.wielkopolska.mw.gov.pl

Województwo zachodniopomorskie            

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt Informacyjny EFS w Szczecinie, 
ul. A. Mickiewicza 41, pok. 211, Szczecin, 
tel.: 91 42 56 163, 91 42 56 164
e-mail [email protected]
Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, 
ul. Słowiańska 15a, pok. 25, Koszalin,
tel.: 94 34 62 536,
e-mail: [email protected]
http://www.wup.pl/index.php?navi=w

Komentarze Linki do IP (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»