EFS dla OPS

5 marca

od 10 marca 2008 r., zgodnie z terminem obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Jednocześnie w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, złożonych i ocenionych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych „Zasad…", należy doprecyzować zapisy w kierunku zgodności z aktualną wersją tego dokumentu. Natomiast wszelkie wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych złożone po 10 marca 2008 r. powinny być realizowane zgodnie z nowymi zasadami.

Również od 10 marca obowiązują nowe Wytyczne kwalifikowalności, Zasady finansowania i nowy poprawiony wniosek o dofinansowanie.

Komentarze 5 marca (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»