EFS dla OPS

5 marca

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu ”Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” ROPS Kraków zaprasza do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń skierowanych do kadry OPS i PCPR. 

Projekt pn.: ”Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach: Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 –  Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.        

 
Celem Projektu jest szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa małopolskiego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej, oraz poprawy systemu zarządzania tymi jednostkami.

Więcej na stronie ROPS Kraków >>

Komentarze 5 marca (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»