EFS dla OPS

20 kwietnia

Informacja dot. projektów systemowych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (DZF-IV-92261-41-ASt/08/2290 z dn. 11.03.2008 r.) informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednostki budżetowe realizujące projekty systemowe wykazują całość środków na finansowanie projektów pochodzących z budżetu państwa jako "dofinansowanie" we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (tj. w poz. 44 wniosku).

Mając na uwadze powyższe, w przypadku samorządowych jednostek budżetowych realizujących projekty systemowe w komponencie regionalnym, w ramach "dofinansowania" powinna zostać wskazana wartość środków w ramach projektu pochodzących z dotacji rozwojowej dla samorządu województwa, natomiast w ramach "wkładu własnego" (poz. 4.3 wniosku) – ewentualny wkład własny ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków (w przypadku gdy jest on wymagany).

Należy jednak zaznaczyć, że wydatki dokonywane w ramach projektów systemowych z wymienionych środków powinny być księgowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wskazaną w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.), tj. w następującym podziale:

– 85 % z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej – "8" jako Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną oraz

– 15 % z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej – "9" jako Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy  strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną.

Komentarze 20 kwietnia (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»