EFS dla OPS

29 kwietnia

Lubuskie. Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego poinformował ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie  (Beneficjentów Projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2) o mozliwej
realizacji projektów. Pismo IP województwa lubuskiego kwalifikujemy jako dobrą praktykę dla innych województw, umozliwiającą racjonalne wykorzytanie środków.
 
Oto tekst pisma
 
"W związku z faktem, iż nie zakończyła się jeszcze ocena merytoryczna
projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2, informujemy, że w
przypadku projektów, których termin podpisania umowy przypadnie później niż
termin rozpoczęcia projektu określony we wniosku istnieją następujące
możliwości:
 
a) Beneficjent, który zamierza rozpocząć realizację projektu zgodnie z datą
wskazaną we wniosku (przed podpisaniem umowy) może to zrobić mając jednak na
uwadze fakt, iż podejmuje on ryzyko poniesienia wydatków będących wydatkami
niekwalifikowalnymi.
 
b) Beneficjent, który do momentu podpisania umowy nie rozpocznie realizacji
projektu i którego wniosek w trakcie oceny merytorycznej zostanie skierowany
do poprawy, będzie mógł w trakcie korygowania zapisów wniosku skorygować
również termin jego realizacji.
 
c) Beneficjent, który do momentu podpisania umowy nie rozpocznie realizacji
projektu i którego wniosek nie zostanie skierowany do poprawy, będzie miał
możliwość dokonania zmian w projekcie po podpisaniu umowy".

Komentarze 29 kwietnia (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»