EFS dla OPS

1 maja

Szkolenie nt.: Od realizacji do promocji projektu systemowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

W ramach projektu Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu na temat: Od realizacji do promocji projektu systemowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Warsztaty skierowane są do koordynatorów realizujących projekty systemowe w powiatowych centrach pomocy rodzinie.
Serdecznie prosimy o przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektów – będzie możliwość konsultacji.
Spotkanie odbędzie się w dniach 7-8 maja 2008 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Muflon", w Ustroniu przy ulicy Sanatoryjnej 32.
Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty przejazdu. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie, do dnia 5 maja 2008 roku, zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej w dniu 6 maja 2008 roku. Ilość miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 032 20 77 954 lub za pomocą poczty elektronicznej: [email protected].
 

Szkolenia nt.: Kontrakt socjalny jako narzędzie w realizacji projektu systemowego – rozwój form aktywnej integracji osób i rodzin 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego serdecznie zaprasza na szkolenie Kontrakt socjalny jako narzędzie w realizacji projektu systemowego – rozwój form aktywnej integracji osób i rodzin.

Celem szkolenia jest utrwalenie wiedzy nt. zasad opracowania kontraktu socjalnego jako narzędzia w pracy socjalnej oraz nabycie umiejętności zawierania kontraktów socjalnych z osobami, rodzinami wybranymi do pracy w ramach projektu systemowego.

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych zawierających kontrakty socjalne w ramach opracowanych projektów systemowych.

Szkolenia odbędą się w dniach:

5 maja 2008 roku – Bielsko-Biała
, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul .Miarki 11
9 maja 2008 roku – Radlin, Urząd Miasta, ul. Józefa Rymera 15
23 maja 2008 roku – Katowice, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, ul. Dąbrowskiego 23
2 czerwca 2008 roku – Częstochowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jasnogórska 34
23 czerwca 2008 roku – Tarnowskie Góry, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16

Prosimy aby uczestnicy mieli ze sobą druki kontraktu socjalnego i materiały dotyczące wdrażania projektu systemowego w Państwa instytucjach.

Zajęcia poprowadzi Pani Aurelia Włoch.
Przewidywany czas trwania warsztatów od 8.00 do 16.30. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty przejazdu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia zostaną państwo poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 032 20 77 954 lub za pomocą poczty elektronicznej: [email protected].
 

Komentarze 1 maja (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»