EFS dla OPS

18 maja

Toruń. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pełniący rolę instytucji wdrażającej "zważywszy na dużą liczbę złożonych projektów (ok. 150) i czas potrzebny na dokonanie ich oceny, Instytucja Wdrażająca zwraca się z prośbą do Beneficjentów Systemowych (Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2) o cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie oczekiwania na informację o wynikach oceny formalnej i merytorycznej projektów. Projektodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej o wynikach oceny".

Komentarze 18 maja (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»