EFS dla OPS

18 maja

Katowice. Punkt Informacyjny dla Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 
Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL dotycząca utworzenia Punktu Informacyjnego dla Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2.                                        

Informujemy, iż ze względu na trwający proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałań 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ułatwienia kontaktu z Instytucją Pośredniczącą (IP), utworzono Punkt informacyjny dla w/w Poddziałań pod nr tel.: 032 608 05 48.

Równocześnie zważywszy na dużą liczbę złożonych projektów i czas potrzebny na dokonanie ich oceny, IP zwraca się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałośćw trakcie oczekiwania na informację o wynikach oceny merytorycznej
projektów, o których Projektodawcy zostaną poinformowani niezwłocznie w formie pisemnej.

Komentarze 18 maja (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»