EFS dla OPS

10 czerwca

Na stronie łódzkiego WUP zamieszono interpretację zapisów ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w zakresie dodatkowego urlopu (art. 121 ust. 3 w.w. ustawy) oraz dodatku do wynagrodzenia (art. 121 ust. 3a w.w. ustawy) dla pracowników socjalnych.

(na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej)

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. Prawo do w/w urlopu pracownik nabywa raz – po przepracowaniu 5 lat na stanowisku pracownika socjalnego. Po jego nabyciu nie mają znaczenia przerwy w zatrudnieniu czy też zmiana zakładu pracy.

Prawo do dodatku do wynagrodzenia w wys. 250 zł przysługuje wyłącznie tym pracownikom socjalnym, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

Jeżeli pracownik socjalny oddelegowany do innych obowiązków służbowych, na przykład do obsługi projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie będzie wykonywać faktycznie obowiązków, o których mowa w art. 121 ust. 3 i 3a ustawy o pomocy społecznej (praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych), wówczas nie może korzystać z dodatkowego urlopu oraz dodatku do wynagrodzenia.

Ponadto w takiej sytuacji, zarówno w przypadku nabycia prawa do dodatkowego urlopu, jak i do dwuletniego okresu uprawniającego do nabycia prawa do kolejnego urlopu, nie może być wliczany okres oddelegowania do innych obowiązków służbowych. Okres nabywania uprawnień powinien zdaniem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS być wydłużony o okres, w którym pracownik realizował inne zadania, gdyż decyzja o oddelegowaniu pracownika leżała po stronie kierownika ośrodka pomocy społecznej i nie powinna pociągać za sobą negatywnych skutków dla pracownika.

Jednocześnie w opinii Departamentu praca pracownika socjalnego w ramach projektów PO KL nie powinna przerywać całkowicie i zmieniać dotychczasowego charakteru ich pracy. Dlatego też w takiej sytuacji nie powinno być mowy o utracie uprawnień do dodatku i dodatkowego urlopu. Ponadto należy nadmienić, że oddelegowanie pracownika socjalnego do innych zadań nie może mieć negatywnego wpływu na efektywność realizacji zadań przypisanych ośrodkom pomocy społecznej.

Komentarze 10 czerwca (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»