EFS dla OPS

6 lipca

Kujawsko-Pomorskie. W ostatnich dniach czerwca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako Instytucja Wdrażająca Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisała pierwesze trzynaście umów z Beneficjentami Systemowymi, których projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" i
Poddziałania 7.1.2  „Rozwój i upowsz echnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".

Komentarze 6 lipca (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»