EFS dla OPS

9 listopada

Zapobieganie ryzyku nie zrealizowania zakładanych celów i wskaźników realizacji projektów systemowych w związku z opóźnieniami w podpisywaniu umów ramowych z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie

"W związku z faktem, iż występują znaczne opóźnienia w podpisywaniu umów ramowych z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 roku istnieją 2 możliwości zapobiegania ryzyku nie zrealizowania zakładanych celów i wskaźników realizacji projektów systemowych w Działaniu 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji":

1. w przypadku przesunięcia części zadań, które zaplanowane były na rok 2008, istnieje możliwość sfinansowania ich w pierwszych miesiącach 2009 roku zgodnie z art. 157 i 191 ustawy o finansach publicznych, na zasadach określonych tą ustawą;

2. w przypadku braku możliwości sfinansowania działań ze środków budżetu na 2008 rok – istnieje możliwość uwzględnienia wydatków na kontynuację działań wobec osób, które rozpoczęły aktywizację w roku bieżącym ze środków budżetu na rok 2009, co powinno zostać uwzględnione w kolejnym wniosku o dofinansowanie projektu.

Należy również rozważyć kwestię możliwości umieszczania przez Beneficjentów – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – w projektach ustaw budżetowych gmin i powiatu na 2009 rok planowanych dochodów z dotacji rozwojowej na poziomie nie niższym niż dochody z roku 2008 – w szczególności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki te służyłyby realizacji projektu w pierwszych miesiącach 2009 roku i zostały zrefundowane jednostce samorządu terytorialnego ze środków dotacji rozwojowej po zatwierdzeniu nowego wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym Wydział Wdrażania Priorytetu VII PO KL zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Beneficjentów realizujących projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" o zapoznanie się z w/w możliwościami oraz o ustosunkowanie się do nich w oficjalnym piśmie.

Wskazany dokument należy wysłać za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa bądź dostarczyć osobiście do Biura Podawczego na II piętrze. W obu przypadkach proszę o umieszczenie widocznej informacji z nazwiskiem opiekuna projektu celem usprawnienia przepływu dokumentów w Jednostce."

Komentarze 9 listopada (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»