EFS dla OPS

30 listopada

Katowice. Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie śląskim organizuje już spotkania beneficjentów realizujących projekty systemowe w ramach Działania 7.1 POKL. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego organizuje trzy spotkania dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – instytucji realizujących projekty systemowe w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkania odbędą się kolejno: w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, przy czym na każde z nich zaproszone będą instytucje zgodnie z podziałem geograficznym wskazanym szczegółowo w załączniku. Celem spotkań jest omówienie naboru wniosków do projektów systemowych na rok 2009.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy ukażą się w najbliższych dniach na stronie internetowej IP.

Komentarze 30 listopada (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»