EFS dla OPS

18 grudnia

Lublin. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2009 – Priorytet VII. W dniu 2 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr CLXXXVI/2200/08 w sprawie akceptacji indykatywnego podziału środków na 2009 r. dla gmin i powiatów Województwa Lubelskiego dla Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w ramach priorytetu VII POKL Promocja integracji społecznej.

Podmioty które realizowały projekty w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w 2008 roku

Instytucje, które realizowały projekty w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w 2008 roku i są zainteresowane kontynuacją ich realizacji w 2009 roku, zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w terminie do 30.01.2009 r.

Podmioty które nie realizowały projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w 2008 roku

Instytucje, które w 2008 roku nie realizowały projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w roku 2008, zapraszamy do realizacji projektów w ramach w/w Poddziałań w roku 2009. Zainteresowane instytucje powinny w terminie do 15.01.2009 roku przesłać deklarację gotowości przystąpienia do projektu oraz deklarację do zawiązania porozumienia partnerskiego (w przypadku utworzenia lub przystąpienia do partnerstwa). Natomiast w terminie do 30.01.2008 r. powinny złożyć w WUP Lublin wnioski o dofinansowanie projektów w ramach ww. Poddziałań.

Pobierz plik:
1. Uchwała Nr CLXXXVI/2200/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 02.12.2008 r.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Wojewóztwa Nr CLXXXVI/2200/08
3. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Nr CLXXXVI/2200/08

Wnioski o dofinansowanie powinny być sporządzone zgodnie z zaktualizowanymi Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 z dnia 4 grudnia 2008 r

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2009 – Priorytet VII

Podział kwot na gminy i powiaty dostepny jest pod adresem http://www.wup.lublin.pl/pokl/

Komentarze 18 grudnia (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»