Archiwalne

Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

IDRiE: Zapraszamy na szkolenie. Data: 21.01.2009 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro. MEDIACJE JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH. MEDIACJE JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla:
· kadr służb społecznych mających bezpośredni kontakt z osobami i rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej
· pracowników urzędów, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji im podległych
· pedagogów i wychowawców

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji konfliktowej, diagnozy jej przyczyn oraz uzyskanie kompetencji pozwalających na powstrzymanie procesu eskalacji konfliktu na jak najwcześniejszym etapie jego rozwoju, bądź pomoc w rozwiązaniu konfliktu w każdej jego fazie.

Celem szkolenia jest też podniesienie jakości usług socjalnych wobec klientów pomocy społecznej, propagowanie mediacji jako jednej z form nowoczesnej pracy socjalnej, sprawdzonej w innych krajach. Umiejętność prowadzenia mediacji jest bardzo przydatna w pracy pracowników socjalnych, którzy na co dzień są świadkami nieporozumień i sporów w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim.

PROGRAM:
ANATOMIA KONFLIKTU
· powstawanie konfliktu
· model konfliktu
· rodzaje konfliktu
· zachowania w sytuacji konfliktowej
MEDIACJE
· negocjacje a mediacje
· zasady mediacji
· rodzaje mediacji (według kryterium spraw)
· wykorzystanie mediacji w postępowaniu sądowym i pozasądowym
PRAWNE ASPEKTY MEDIACJI W POLSCE
WARSZTAT
· praktyka prowadzenia mediacji w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, społecznych, sąsiedzkich

Prowadzący: 2 – osobowy zespół, socjolog, mediator, prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Krakowie oraz mediator sądowy, specjalista w zakresie resocjalizacji i poradnictwa w sprawach sądowych, terapeuta rodzinny

Koszt uczestnictwa wynosi 270 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

Oferta specjalna!!! Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w szkoleniu za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób; Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA data szkolenia: 21.01.2009 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: MEDIACJE JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….
Stanowisko: …………………………………………………………………………….
Nazwa instytucji: ………………………………………………………………………
NIP………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………….
Tel/fax: ………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………..
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków
66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»