Archiwalne

Nowa edycja: Finansowanie kultury z funduszy europejskich w okresie 2007- 2013


NOWA EDYCJA !!!
FINANSOWANIE KULTURY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OKRESIE 2007 –2013

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Funduszy Strukturalnych i Wspólnotowych Unii Europejskiej oraz zarządzania projektami europejskimi, a przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów kulturalnych w Polsce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione aktualne fundusze i programy w obszarze kultury.

Udział w szkoleniu będzie dodatkowo okazją do zapoznania się z programami i fundacjami przyznającymi granty na realizacje projektów kulturalnych.

Tematyka zajęć:
Polityka kulturalna Unii Europejskiej:
Europejskie programy dla operatorów kultury – fundusze wspólnotowe Program KULTURA 2007 – cele, priorytety programu
· Założenia nowej edycji Programu Młodzież w Działaniu w latach 2007–2013
· Program LIFELONG LEARNING W LATACH 2007-2013
· Program Europa dla obywateli
· Program MEDIA· Przykłady projektów zrealizowanych przez polskie podmioty w ramach programów wspólnotowych (np. Kultura 2000, Młodzież)
Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej nowy okres programowania 2007-2013:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – inwestycje w projekty dot. kultury
Wprowadzenie do dokumentów programowych – priorytety i działania dotyczące kultury i dziedzictwa narodowego w okresie programowania 2007-2013 /na wybranych przykładach/
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – EOG dla kultury – wybrane priorytetyProgramy polskich i zagranicznych fundacji wspierających projekty kulturalne
Przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych:
Od pomysłu do projektu europejskiego – fazy i działania występujące w realizacji projektu europejskiego
Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów w kulturze
Sposób przygotowywania wniosków
Wykorzystanie matrycy logicznej jako podstawy przygotowywania projektów
Podsumowanie i ewaluacja szkolenia wręczenie certyfikatów.

Prowadzenie: Beata Nowak – trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie. Ekspert powołany przez MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w zakresie oceny projektów w okresie 2008-2013

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, lunch i bufet kawowy w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl 

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA data szkolenia: 23.01.2009 r godz. 10.00-15.00
tytuł: FINANSOWANIE KULTURY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OKRESIE 2007 –2013

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….
Stanowisko: …………………………………………………………………………….
Nazwa instytucji: ………………………………………………………………………
NIP………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………….
Tel/fax: ………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………..
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków
66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowa edycja: Finansowanie kultury z funduszy europejskich w okresie 2007- 2013 (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»