Archiwalne

Szkolenie pt. ”Systemowa terapia rodzin”

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie pt. "Systemowa terapia rodzin". Termin: 17-18.01.2009. Czas szkolenia: 9.-16. Koszt szkolenia: 400 zł. Miejsce szkolenia: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, ul. Sienkiewicza 116/4, 50-347 Wrocław.

Szkolenie jest adresowane do osób pracujących z rodzinami, zarówno do psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, jak i studentów wymienionych kierunków oraz wolontariuszy doświadczający w swojej pracy niedostatków metod terapeutycznych.

Tematyka szkolenia

W jaki sposób pomóc rodzinie, której jeden lub kilku członków przejawia zaburzenia funkcjonowania? Jakimi narzędziami można się wspomagać w pracy z rodziną? Celem szkolenia będzie odpowiedzieć na te pytania. Szkolenie stanowi okazję do ujrzenia problemów rodzin w nowym świetle, zgodnym z naturalnym cyklem życia rodziny. Dostarcza wiedzy z zakresu terapii rodzin w ramach podstawowych nurtów psychologii. Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na rozumienie zaburzeń występujących w rodzinie zgodnie z ujęciem systemowym. Uczestnicy będą mieli możliwość ugruntowania własnych umiejętności dotyczących nawiązania kontaktu z rodziną, wypracowania kontraktu, analizy systemu rodzinnego.

Treści poruszane podczas szkolenia: 1. Podstawowe założenia terapii rodzin. 2. Założenia systemowej terapii rodzin. 3. Pierwsza sesja z rodziną – nawiązanie kontaktu, kontrakt. 4. Cykl życia rodziny i trudności na każdym etapie rozwoju rodziny. 5. Metody pracy z rodziną: genogram, pytania cyrkularne, praca na symbolach, rzeźba rodzinna. 6. Warunki skuteczności terapii rodzin. 7. Interwencje systemowe.

DCP: e-mail [email protected]
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie pt. ”Systemowa terapia rodzin” (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»