Archiwalne

Szkolenia z Grażyną Mlonką z MPiPS z Nowelizacji ustawy o ŚR i praktycznych problemów wynikających z ustawy o FA

W miesiącu styczniu 2009r. zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniach prowadzonych przez Panią Grażynę Mlonkę – Głównego Specjalistę w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z cyklu "Prawo w praktyce – Nowelizacja ustawy o Świadczeniach Rodzinnych. Problemy z zakresu ustawy osobom uprawnionym do alimentów".

Planowane terminy szkoleń:
19 stycznia 2009r.- Nowy Targ
21 stycznia 2009r.- Rzeszów
22 stycznia 2009r.- Lublin
27 stycznia 2009r.- Toruń
28 stycznia 2009r.- Kalisz

Harmonogramy szkoleń dostępne są w kalendarium SPS pod zakładką "OPS, DPS… 1 dzień" na stronie głównej.
Program szkolenia:
Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) serdecznie zaprasza na szkolenie jednodniowe z cyklu „Prawo w praktyce”:
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

– Postulowana zmiana rozpoczęcia okresu zasiłkowego i z tym związane zmiany innych przepisów

– Nowe zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego zgodne z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego

– Zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych proponowane lub wprowadzone przy nowelizacji innych ustaw, w tym nowelizacji Kodeksu pracy

– Nieprawidłowe złożenie wniosku lub wezwanie do złożenia wyjaśnień – wstrzymania, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

– Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń i obliczania odsetek
Problemy z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– Ustalanie składu rodziny osoby uprawnionej

– Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– Upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

– Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?

– Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecz.

– Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą

– Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji kontynuacji orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników działów świadczeń rodzinnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Kierowników i pracowników działów świadczeń społecznych Urzędów Miast i Gmin, Kierowników i pracowników Wydziałów Społecznych Urzędów Wojewódzkich

Szkolenie prowadzi:
Grażyna Mlonka- Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmująca się w Departamencie realizacją świadczeń rodzinnych, bezpośrednio odpowiada na pytania realizatorów ustaw podczas dyżurów telefonicznych, przygotowuje odpowiedzi na pytania zadawane w listach i mailach. Przed pracą w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze ds. Rodziny i Kobiet, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Pomocy Społecznej, Warszawa

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiada na pytania i omawia problemy zgłoszone organizatorowi szkolenia

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie e-mailem na adres [email protected] pytań
dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2009r.

„Prawo w praktyce” – program szkolenia z zakresu:

1. Nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
2. Problemów z zakresu ustawy osobom uprawnionym do alimentów
I. godz. 10.00-12.00

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych- prowadzenie Grażyna Mlonka:

1. Postulowana zmiana rozpoczęcia okresu zasiłkowego i z tym związane zmiany innych przepisów

2. Nowe zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego zgodne z wyrokami
Trybunału Konstytucyjnego:
– termin przyznawania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności ze względu na wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności
– rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – ustalanie składu rodziny i dochodu
– możliwości przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego rodzicom dzieci umieszczonych w specjalistycznych
ośrodkach szkolno-wychowawczych

3. Zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych proponowane lub wprowadzone przy nowelizacji innych ustaw,
w tym nowelizacji Kodeksu pracy, w tym:
– rozszerzenie osób uprawnionych do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
– becikowe uzależnione od badań lekarskich

4. Nieprawidłowe złożenie wniosku lub wezwanie do złożenia wyjaśnień – wstrzymania, pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia

5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń i obliczania odsetek

godz. 12.00-12.15 przerwa kawowa
II. godz. 12.15-13.45
Problemy z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. Ustalanie składu rodziny osoby uprawnionej, kiedy osoba uprawniona sama może figurować w składzie
rodziny?

2. Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, m.in. rozstrzygnięcie czy osoba może
otrzymywać alimenty jednocześnie pobierając świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

3. Upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

4. Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?
5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obliczanie odsetek

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

7. Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie
informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą

8. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji kontynuacji orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

godz. 13.45-14.00 przerwa
III. godz. 14.00-14.30
Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania, na temat aktualnych problemów związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z Grażyną Mlonką.

IV. godz. 14.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie

od godz. 14.30 obiad

Zapraszamy serdecznie!

SPS, www.sps.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z Grażyną Mlonką z MPiPS z Nowelizacji ustawy o ŚR i praktycznych problemów wynikających z ustawy o FA (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»