Archiwalne

Studium Reintegracji Społecznej

Towarzystwie Psychoprofilaktycznym, prowadzi cykl szkolenia zawodowego w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów pomocy, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą.

Szkolenie to adresowane jest do pracowników placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kuratorskich, poradni, punktów konsultacyjnych, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów środowiskowych i innych programów środowiskowych z terenu województwa mazowieckiego.

Szkolenie prowadzone jest w formie cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Zajęcia Studium poprzedzone są parogodzinnym spotkaniem informacyjnym, które umożliwia preorientację oraz podjęcie ostatecznej decyzji o udziale w szkoleniu. Program całego szkolenia obejmuje ponad 250 godzin zajęć w okresie około jednego roku.

Cały program szkolenia przedstawia się następująco:

0. spotkanie informacyjne – (6 godz.) – II.2009
1. trening komunikacji – 4 dni (30 godz.) – III-IV.2009
2. trening interpersonalny – 7 dni (60 godz.) – V-VI.2009
3. trening rozwoju indywidualnego – 7 dni (60 godz.) – IX-X.2009
4. warsztaty diagnozy problemowej – 6 dni (50 godz.) – XI-XII.2009
5. warsztaty programów korekcyjnych – 6 dni (50 godz.) – I-II.2010

łącznie – 30 dni (250 godz.)

Cały cykl obejmuje przygotowanie i preselekcję (poz. 0 i 1), szkolenie właściwe poświęcone optymalizacji funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczestników (poz. 2 i 3) oraz doskonaleniu diagnozy i metodyki pracy (poz. 4 i 5). Udział w tym szkoleniu wymaga znacznej otwartości i aktywności. Decyzja o jego rozpoczęciu powinna być indywidualna i całkowicie dobrowolna. Szkolenie to stanowi zamkniętą całość i przewidziane jest wyłącznie dla osób gotowych brać udział we wszystkich jego etapach. Szkolenie prowadzone będzie w małych grupach (12-13 osób). W jednej grupie nie mogą uczestniczyć osoby z tej samej placówki. Absolwenci Studium mogą ubiegać się o certyfikat naszego Towarzystwa w zakresie reintegracji społecznej. Uzyskują też możliwość dalszego szkolenia w ramach prowadzonych przez nasze Towarzystwo Studium Metod Psychokorekcyjnych (250 godz.) oraz Studium Pracy z Rodziną (250 godz.).

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, udział w szkleniu jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu na szkolenie i wyżywienia.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszenia można uzyskać kontaktując się z naszym biurem, e-mail: [email protected] 

Termin zgłoszeń upływa 30.01.2009 r. Ilość miejsc ograniczona.

Osoby wstępnie zakwalifikowane, zostaną powiadomione o godzinie i miejscu spotkania informacyjnego. Udział w tym spotkaniu jest warunkiem przyjęcia na Studium.

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Odział w Warszawie
00-355 Warszawa
ul. Tamka 38, lok. 704
tel/fax 022 622 22 62
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.tpp.org.pl  
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studium Reintegracji Społecznej (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»