Archiwalne

Szkolenie OTI w Warszawie: ”KPA – teoria a praktyka” Prowadzi. B. Mazurkiewicz


Ośrodek Twórczej Interwencji zaprasza do udziału w szkoleniu pt. "Kodeks Postępowania Administracyjnego – teoria a praktyka w instytucjach pomocy społecznej". Szkolenie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2009r. w WARSZAWIE – Hotel Felix.

Ośrodek Twórczej Interwencji zaprasza do udziału w szkoleniu pt. "Kodeks Postępowania Administracyjnego – teoria a praktyka w instytucjach pomocy społecznej"

Warszawa, 27 stycznia 2009 r.
Hotel FELIX
ul. Omulewska. 24

Prowadzenie: Bartłomiej MAZURKIEWICZ – prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie, członek SKO w Krakowie, prowadzący szkolenia w zakresie pomocy społecznej i KPA, współpracownik ROPS w Krakowie, współpracownik Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Polityki Społecznej Miasta St. Warszawy

W PROGRAMIE:

1. Kodeks Postępowania Administracyjnego – wprowadzenie:
– zakres obowiązywania, zasady ogólne,
– organy wyższego stopnia i organy naczelne, właściwości organów,
– wyłączenie pracownika oraz organu,
– strona, załatwienie spraw,
– doręczenia, wezwania, terminy.

2. Postępowania administracyjne na gruncie KPA:
– wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnienie akt,
– dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania, decyzje, ugoda,
– postanowienia, odwołania, zażalenia,
– wznowienia postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
– udział prokuratora, wydawanie zaświadczeń, skargi i wnioski.

3. KPA a kancelarystyka w jednostce pomocy społecznej.

4. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
– postępowanie w sprawach o świadczenia pieniężne i niepieniężne,
– kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego,
– wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocy społecznej,
– zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego
oraz innych świadczeń (w tym pomocy dla rodzin zastępczych),
procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

5. Rządowy Program w Zakresie Dożywania – zmiana ustawy:
– pula ośrodka a pula dyrektora szkoły,
– zasady przyznawania posiłków w szkołach,
– odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej w „dożywianiu”.

6. Panel dyskusyjny – Pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania !

KOSZT SZKOLENIA: 300 zł od osoby

Więcej informacji pod numerami telefonów: 012 635-83-65 lub 012 626-01-40
Koordynator szkolenia: Józef Banaś

Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej: www.oti.org.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

OTI www.oti.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie OTI w Warszawie: ”KPA – teoria a praktyka” Prowadzi. B. Mazurkiewicz (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»