Archiwalne

Szkolenie OTI w Zakopanem-Kościelisku: ŚR+FA+KPA


Ośrodek Twórczej Interwencji zaprasza do udziału w szkoleniu pt. "Świadczenia Rodzinne – Fundusz Alimentacyjny – KPA". Szkolenie odbędzie się w dniach 22-24 lutego 2009 r. jak zawsze w Zakopanem – Kościelisku. Prowadzenie: Bartłomiej MAZURKIEWICZ. Ośrodek Twórczej Interwencji zaprasza do udziału w szkoleniu pt. "Świadczenia Rodzinne – Fundusz Alimentacyjny – KPA"

22-24 lutego 2009 r.
Centrum Konferencyjne – Willa Cztery Pory Roku
www.czteryporyroku.pl
Zakopane – Kościelisko, ul. Królewska 41

SZKOLENIE POPROWADZI:

BARTŁOMIEJ MAZURKIEWICZ – prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie, członek SKO w Krakowie, prowadzący szkolenia w zakresie pomocy społecznej i KPA, współpracownik ROPS w Krakowie i Katowicach, współpracownik Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Polityki Społecznej Miasta St. Warszawy.
Konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej.

PROGRAM SZKOLENIA:
( dostępny rownież na www.oti.org.pl )

22 lutego (niedziela):

14:00 – 19:00 Rejestracja uczestników
15:00 – 17:00 Obiad
19:00 Powitanie – przedstawienie harmonogramu szkolenia
od 19:30 Wieczór integracyjny Karczmie „Cztery Pory Roku” – grill z degustacją potraw góralskich

23 lutego (poniedziałek):

08:00 – 10:00 Śniadanie
09:00 – 13:00 Nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych:
– zmiana okresu zasiłkowego, nowości w uzyskaniu i stracie dochodu,
– nowe zasady obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego,
– kiedy nie przysługuje „dodatek wychowawczy”,
– nowości w beciku,
– uporządkowanie zasiłku pielęgnacyjnego /DPS, ZAL/,
– świadczenia pielęgnacyjne zgodne z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2008 r.,
– nowe rodzaje upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych,
– nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
– przyznawanie świadczeń związanych z niepełnosprawnością – nowe zasady zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października 2007 roku,
– nieprawidłowe złożenie wniosku – wezwanie do uzupełnienia wniosku,
– zasady naliczania nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek,
– zmiana obowiązujących decyzji o przyznaniu świadczeń na bieżący okres zasiłkowy.
13:00 Obiad
13:30 – 16:30 Bieżące problemy z zakresu funduszu alimentacyjnego:
– ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej:
(obowiązki dłużników alimentacyjnych, postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej, weryfikacja przyznanych zaliczek) –CIĄG DALSZY ZAJĘĆ WE WTOREK
16:30 – 20:00 Czas wolny – dla zainteresowanych kulig z pochodniami.
od 20:00 Kolacja bankietowa – karaoke + dyskoteka. Poprowadzi i zaśpiewa Jacek Marszałek.

24 lutego (wtorek):

07:30 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 10:00 Bieżące problemy z zakresu funduszu alimentacyjnego – ciąg dalszy:
– ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: (zmiana decyzji o zaliczce alimentacyjnej, organ właściwy w sprawach nowego funduszu, kryteria przyznawania świadczeń z funduszu, obowiązki organu właściwego dłużnika, weryfikacja przyznanych świadczeń, koszty obsługi)
– postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego:
postępowanie w sprawach o świadczenia z funduszu, kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego, wydawanie decyzji w zakresie funduszu, zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dot. funduszu, postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, odzyskanie świadczeń wypłaconych z funduszu).
10:00 – 11:30 Kodeks Postępowania Administracyjnego – wprowadzenie:
– zakres obowiązywania, zasady ogólne,
– organy wyższego stopnia i organy naczelne, właściwości organów,
– wyłączenie pracownika oraz organu,
– strona, załatwienie spraw,
– doręczenia, wezwania, terminy.
11:30 – 13:15 Postępowania administracyjne na gruncie KPA:
– wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnienie akt,
– dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania, decyzje, ugoda,
– postanowienia, odwołania, zażalenia,
– wznowienia postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
– udział prokuratora, wydawanie zaświadczeń, skargi i wnioski.
13:15 – 14:00 Panel dyskusyjny – Pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania!
14:00 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Koszt szkolenia: 740 zł od osoby

Szczegółowych informacji udzielamy
pod numerami telefonów: 012 635-83-65 lub 012 626-01-40

Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej: www.oti.org.pl

Wejdź na www.oti.org.pl  i zobacz gdzie możesz skorzystać z naszych szkoleń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

OTI
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie OTI w Zakopanem-Kościelisku: ŚR+FA+KPA (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»