Archiwalne

Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z funduszach strukturalnych UE – warsztat szkoleniowy

Cel szkolenia:
Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności: planowania, przeprowadzania i zlecania ewaluacji projektów finansowanych z EFS.
Korzyści z uczestnictwa:
· nabycie praktycznych umiejętności zaplanowania procesu ewaluacji,
· nabycie umiejętności wykorzystywania danych i wskaźników z monitoringu
do prowadzenia ewaluacji projektu;
· nabycie umiejętności tworzenia projektu ewalucji w formie tabelarycznej
z uwzględnianiem danych i wskaźników z monitoringu
· nabycie umiejętności opracowania raportu ewaluacyjnego, sporządzania wniosków i rekomendacji i oceny jego jakości w oparciu o wystandaryzowane narzędzia
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość, m.in.:
· zapoznania się z rodzajami ewaluacji i kryteriami ewaluacji,
· poznania różnic między ewaluacja a monitoringiem, audytem i kontrolą,
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów ewaluacji
· poznania zasad wykorzystywania danych z monitoringu w procesie ewaluacji
· zapoznania się z procedurą tworzenia planu i projektu ewaluacji w formie tabelarycznej
· poznania zasad konstruowania i oceny jakości raportów ewaluacyjnych;
· opracowania wstępnej tabelarycznej wersji projektu ewaluacji
· dokonania oceny przykładowego raportu ewaluacyjnego w oparciu o standardowy formularz oceny raportu
Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy
Tematyka zajęć:
Definicja i rodzaje ewaluacji 1. Co to jest ewaluacja? 2. Podstawy prawne ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji. 4. Cele ewaluacji. 5. Rodzaje ewaluacji 6. Analiza „studiów przypadku” różnych rodzajów ewaluacji (warsztat)

Planowanie i organizacja procesu ewaluacji 1. System wskaźników jako kluczowy element monitoringu i ewaluacji; 2. Podstawowe zasady planowania ewaluacji 3. Analiza przykładowych projektów ewaluacji w formie tabelarycznej 4. Trening konstruowania tabelarycznego projektu ewaluacji przykładowego projektu (warsztat)

Jak pisać i wykorzystywać raporty ewaluacyjne 1. Struktura raportu z ewaluacji 2. Zasady konstruowania wniosków i rekomendacji w raportach ewaluacyjnych 3. Cechy dobrego raportu 4. Zasady i sposoby wykorzystywania raportów ewaluacyjnych 5. Analiza i ocena przykładowego raportu ewaluacyjnego w oparciu o standardowy formularz oceny raportu (warsztat)

Prowadzący: Specjalista w zakresie zarządzania edukacją i projektami europejskimi, edukacji kulturowej, ewaluacji systemów edukacyjnych. Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant) w projektach: LEONARDO DA VINCI, SOCRATES COMENIUS, IW EQUAL, EFS

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje:
materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji
uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA:
Data szkolenia: 8.04.2009; godz. 9.30 – 15.30
Tytuł: MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ – WARSZTAT SZKOLENIOWY

Imię i nazwisko: …………………………………………………….
Stanowisko: ………………………………………………………….
Nazwa instytucji: …………………………………………………..
NIP……………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………….
Tel/fax: …………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z funduszach strukturalnych UE – warsztat szkoleniowy (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»