Archiwalne

DODATKI MIESZKANIOWE – szkolenie z p. Józefem Bajorem

Centrum Edukacji VADEMEKUM
Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: „DODATKI MIESZKANIOWE w 2009r. z uwzględnieniem dokonanych zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych oraz stanowisko do projektów ewentualnych zmian”.

Terminy i Miejsca Szkolenia:
LUBLIN – 06.03.2009r. godz. 10.00 (Hotel VICTORIA ul. Narutowicza 58/60)

Koszt szkolenia: 260 zł/os.

Wykładowca: p. Józef Bajor – Naczelnik Wydziału Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych w Ministerstwie Infrastruktury będący uczestnikiem procesu legislacyjnego w stworzeniu systemu dodatków mieszk. od jego powstania do dzisiaj; ceniony wykładowca, stały współpracownik
naszej firmy

Program szkolenia:

1. Zasady w systemie dodatków mieszkaniowych:

– kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
– tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia,
– rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu
– gospodarstwo domowe,
– ustalanie dochodu dla obliczania dodatku mieszkaniowego,
– wyjątki – świadczenia nie zliczane do dochodu,
– sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu,
– wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości
– obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych.
2. Omówienie przepisów wykonawczych do ustawy.

– rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

3. Omówienie zmian ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

4. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

5. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Zgłoszenia należy kierować drogą e-mail lub fax na nr. (032) 754 5512, 754 5518,
754 4747, 641 1715

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu ………………………………………………

1. Pan /i/ ………………………………………………….
stanowisko:……………………………………
e-mail:…………………………………………..
tel. kontakt…………………………………….

2. Pan /i/ …………………………………………………
stanowisko:……………………………………
e-mail:………………………………………….
tel. kontakt…………………………………….

Dane do faktury:
Nazwa i adres firmy
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Termin i miejsce szkolenia: ………………………………
Forma opłaty za szkolenie: (przelew, gotówka) ………………

Oświadczenie – Upoważnienie
Oświadczamy, iż jesteśmy płatnikami podatku VAT, Jesteśmy upoważnieni do otrzymania faktury VAT.
Posiadamy następujący NIP ………………………………………………… .
Ewentualnej rezygnacji należy dokonywać nie później niż na 3 dni przed terminem szkolenia, w przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony całością kosztów.

pieczęć zakładu

………………………………………….
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

…………………………………………

Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faxem lub e-mailem na adres Centrum. Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na konto przed terminem szkolenia lub gotówką na miejscu (prosimy o zabranie potwierdzonego dowodu wpłaty).

www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze DODATKI MIESZKANIOWE – szkolenie z p. Józefem Bajorem (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»