Archiwalne

Szkolenia SPS z dr Stanisławem Niteckim – sędzią WSA we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza do udziału w szkolenia wojewódzkich z dr Stanisławem Niteckim – Sędzią WSA pt. "Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego" w marcu we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza do udziału w szkolenia wojewódzkich z dr Stanisławem Niteckim- Sędzią WSA pn. "Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego" w marcu we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie

Planowane terminy szkoleń:
06 marca 2009r.- Wrocław
17 marca 2009r.- Katowice
18 marca 2009r.- Kraków

Informacje o Wykładowcy
Dr Stanisław Nitecki – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, współautor m.in. "Komentarza do ustawy o pomocy społecznej", "Wzorów decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej", autor wydanego w 2008 roku "Prawa do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym", praktyk, prowadzący szkolenia m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

Program szkolenia: "Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego":
10.00-15.00 (plus czas na indywidualne konsultacje) Prowadzenie dr Stanisław Nitecki:
Zasady ogólne postępowania administracyjnego
1. Praworządności,
2. Prawdy obiektywnej,
3. Czynnego udziału strony w postępowaniu,
4. Pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa,
5. Informowania, (pomocy prawnej stronom i innym uczestnikom postępowania)
6. Dwuinstancyjności,
7. Uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu strony,
8. Szybkości,
9. Pisemności,
10. Trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej.

Podmioty postępowania administracyjnego
1. Właściwość miejscowa organu w sprawach pomocy społecznej i wsparcia społecznego
2. Wyłączenie pracownika i organu
3. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej i wsparcia społecznego
4. Rodzina jako podmiot świadczenia
5. Osoba fizyczna jako podmiot świadczenia z pomocy społecznej i w ramach wsparcia społecznego
6 Zmarły jako adresat działań pomocy społecznej

Postępowanie przed organem pierwszej instancji
1. Wszczęcie postępowania
2. Postępowanie dowodowe
2. 1. Wywiad środowiskowy w pomocy społecznej
2. 2. Wywiad środowiskowy w ramach wsparcia społecznego
2. 3. Dokumenty i inne czynności w postępowaniu dowodowym
3. Wydanie decyzji i elementy decyzji
4. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w kpa
5. Związanie organu wydaną decyzją

Postępowanie odwoławcze

1. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji
2. Postępowanie odwoławcze przed organem wyższego stopnia
3. Postępowanie zażaleniowe

Weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej

1. Wznowienie postępowania
2.. Stwierdzenie nieważności decyzji
3. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej
4. 1. Zmiana i uchylenie decyzji w kpa
4. 2. Zmiana i uchylenie decyzji w oparciu o przepisy prawa materialnego
4. 3. Wstrzymanie świadczenia pieniężnego
4. 4. Zaprzestanie udzielania świadczenia
4. 5. Zawieszenie pomocy
5. 1. Wygaszenie decyzji
6. 2. Wywłaszczenie z prawa

Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego

Najczęstsze problemy związane ze stosowaniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego a szczególnymi regulacjami wynikającymi z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie e-mailem na adres [email protected] pytań dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty szkolenia.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Karmelicka28/9A, 31-128 Kraków,
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41
Harmonogramy szkoleń dostępne są na www.sps.org.pl
Dysponujemy ograniczoną liczba miejsc. Prosimy uprzejmie o szybkie podejmowanie decyzji. Zapraszamy serdecznie!
SPS

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Szkolenia SPS z dr Stanisławem Niteckim – sędzią WSA we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»