EFS dla OPS

17 luty

Toruń. Instytucja Wdrażająca (ROPS) zgodnie z wyjaśnieniami MPiPS zinterpretowała kwestię 250 zł.                                                                                                                                                                

Zdaniem ROPS, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn. 19.09.2008 r. niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych.W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej – pismo z dnia 06.11.2008 r., DPS-V-074-211-1-5729-JŁ/08 w sprawie źródła finansowania dodatków przyznawanych na podstawie art. 121 ust. 3a pracownikom socjalnym zatrudnionym do realizacji projektów systemowych, w którym dopuszcza sfinansowanie takich dodatków w 2008 r. Natomiast w 2009 r. i w latach pozostałych Departament Pomocy i Integracji Społecznej wskazuje konieczność zaplanowania tych środków w ramach budżetów projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013.W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca II Stopnia  we wdrażaniu Priorytetu VII w województwie kujawsko-pomorskim stoi na stanowisku, iż ww. dodatki są wydatkami kwalifikowalnymi w projektach realizowanych w 2009 r. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

Komentarze 17 luty (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»