Newsy

Projekt: Żywioły. Energia Istnienia

logo Fundacji BEING WORLD
Fundacja Being World
przygotowuje się do realizacji projektu „Żywioły. Energia Istnienia”. Projekt będący de facto kampanią społeczną jest cyklem corocznie następujących po sobie edukacyjno – artystycznych przedsięwzięć, odbywających się niezależnie od siebie w kolejnych latach. Miejsce realizacji projektu w Polsce: Warszawa.

Celem projektu jest edukacja poprzez ukierunkowanie uwagi społecznej – rozumianej ponadkulturowo – na globalny charakter zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi, potrzebą troski o środowisko naturalne oraz harmonijny i świadomy rozwój człowieka, poprzez wykorzystanie fenomenów związanych z naturalnymi żywiołami.

Tematyka projektu dotyczy zagadnień: Żywioły (w projekcie otwierającym, przewidzianym na 2009 rok), Ogień (2010), Powietrze (2011), Ziemia (2012), Woda (2013), Przestrzeń (2014) oraz Żywioły (2015).

Projekt ten bazuje na świadomości, że powyższe zagadnienia związane z klimatem, środowiskiem i globalną odpowiedzialnością w tym zakresie wyewoluowały z akademickiego dydaktyzmu w żywą, otaczającą nas rzeczywistość wymagającą natychmiastowych i, co najważniejsze, wspólnych działań.

Żywioły będące najbardziej oczywistym symbolem tego, co wspólne dla nas wszystkich – Ziemi, a także ze względu na swoją uniwersalność kulturową są idealną platformą dla tak obecnie potrzebnego światowego pojednania, współpracy i solidarności zwłaszcza w świetle zachodzących na naszych oczach globalnych zmian społeczno – ekonomicznych. Poważne procesy zagrażające stabilności świata, takie jak: zmiany klimatu, ubożenie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska czy zbrojne konflikty są problemami nie tylko jednostek, czy poszczególnych kontynentów: są prawdziwie globalne. Zatem, by wesprzeć proces przemian zwłaszcza w materii tak wymagającej współdziałania jak ekologia nieomal koniecznym wydaje się oparcie się na platformie ponadkulturowej solidarności.

W 2009 roku tematem przewodnim będą „Żywioły. Energia Istnienia” oraz zagadnienie solidarności. Celem projektu będzie podkreślenie istnienia, wykorzystania oraz dbałości o energię, rozumianą na różnych poziomach – również, jako energię istoty ludzkiej. Żywioły będą przedstawione, jako uniwersalne symbole czystej i odnawialnej energii, postrzeganej zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej – przede wszystkim w postaci siły współdziałania i współzależności. Żywioły rozumiane są tutaj także, jako zjawiska wspólne dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, religię, narodowość czy statut socjoekonomiczny.

Twórcy projektu planują zrealizować swoje przedsięwzięcie w Warszawie stolicy Polski. Pierwszy etap realizacji projektu przewidziano w dniach 15-24 czerwca 2009r. Intencją twórców projektu jest to, aby Warszawa zmieniła się w miasto pełne żywiołów i energii. Atrakcyjność wydarzenia przejawia się w ilości imprez towarzyszących mających zarówno wymiar edukacyjny, artystyczny jak i rozrywkowy. Wszystko to wkomponowane zostanie w przestrzeń miejską, gdzie staną nowatorskie instalacje i rzeźby, odbędą się warsztaty edukacyjne, konferencje, przedstawienia teatralne oraz happeningi.

Dzięki patronom medialnym oraz zaangażowaniu wspierających organizacji pozarządowych, państwowych, ekologicznych, mieszkańców, którym nie jest obojętny los naszej planety to nowatorskie przedsięwzięcie ma ogromne szanse na kontynuację w wielu krajach europy i świata, jako dobra praktyka godna naśladowania. Już w roku bieżącym równolegle podobne przedsięwzięcia będą odbywały się w przynajmniej pięciu krajach na świecie. Kampania dotrze do ludzi na całym globie nadając wspólnemu celebrowaniu żywiołów symboliczny przekaz międzynarodowej i ponadkulturowej solidarności dla wspólnego dobra. Momentem kulminacyjnym i zarazem łączącym wszystkie kraje będzie spektakl ognia i dźwięku, który odbędzie się w nocy z 20 na 21 czerwca w obchodzone prawie we wszystkich kulturach przesilenie słoneczne. Będzie to zarazem symbol połączenia i wołania w trosce o los Ziemi.

Pomysłodawcy pragną aby beneficjentami wydarzenie byli mieszkańcy Warszawy w tym  również osoby na co dzień wykluczone z udziału w kulturze. Grupy osób niepełnosprawnych, ubogich oraz bezdomnych, z rodzin borykających się na co dzień z licznymi problemami, z ignorancją, brakiem akceptacji lub wykluczeniem społecznym.

Anna Gawlikowska
e-mail: [email protected]
Fundacja Being Word
+48 608 57 14 35
www.beingworld.org
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Projekt: Żywioły. Energia Istnienia (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

05 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Jak wynika...»
Strony podszywające się pod profil zaufany

Strony podszywające się pod profil zaufany

05 lipca 2024      TAGI:   
Centralny Ośrodek Informatyki ostrzega o pojawiających się próbach wyłudzenia...»

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

05 lipca 2024     
W dniu 24.06.2024 r. została opublikowana w Monitorze polskim uchwała nr 62 Rady Ministrów...»
„Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

04 lipca 2024      TAGI:   
Ruszył nabór do kolejnego programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność...»
Środki na umiejętności cyfrowe

Środki na umiejętności cyfrowe

04 lipca 2024      TAGI:      
Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mając na uwadze wagę...»