Archiwalne

Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska w pierwszym półroczu 2009 r.

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej – w najbliższym czasie odbędą się dwie edycje tego szkolenia: w dn. 27-29 marca i 3-5 kwietnia oraz w dn. 8-10 i 22-24 maja. Zapraszamy również na szkolenie zaawansowane z mediacji rodzinnej w dn. 12-14 i 19-21 czerwca. Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska w pierwszym półroczu 2009 roku

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej – w najbliższym czasie odbędą się dwie edycje tego szkolenia: w dn. 27-29 marca i 3-5 kwietnia oraz w dn. 8-10 i 22-24 maja. Zapraszamy również na szkolenie zaawansowane z mediacji rodzinnej w dn. 12-14 i 19-21 czerwca.

Ukończenie szkolenia pozwoli na zdobycie nowych i unikalnych wciąż w Polsce kwalifikacji – może stać się pierwszym krokiem na drodze do wykonywania nowego zawodu lub rozszerzenia swej dotychczasowej praktyki. Całość programu szkoleniowego obejmuje 80 godzin zegarowych (2 etapy: podstawowy i zaawansowany) i jest zgodna ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji.

Zakres szkolenia:
 proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
 umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji;
 narzędzia, techniki i strategie mediacyjne;
 umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron, bariery w mediacji);
 ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna;
 kontekst prawny prowadzenia mediacji w Polsce i na świecie;
 symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Termin i miejsce
Szkolenie podstawowe obejmuje 40 godzin zegarowych – w najbliższych miesiącach zaplanowaliśmy dwie edycje tego szkolenia, które odbędą się w następujących terminach:
Szkolenie marcowo-kwietniowe:
sesja I: 27-29 marca 2009 (piątek – niedziela), sesja II: 3-5 kwietnia 2009 (piątek – niedziela)
Szkolenie majowe:
sesja I: 8-10 maja 2009 (piątek – niedziela), sesja II: 22-24 maja 2009 (piątek – niedziela)

Szkolenie zaawansowane/doskonalące – również 40 godzin zegarowych – odbędzie się w dniach 12-14 i 19-21 czerwca 2009 r. Osoby biorące udział w marcowo-kwietniowej i majowej edycji szkolenia podstawowego zachęcamy do zgłaszania się również na szkolenie zaawansowane w czerwcu.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Zapraszamy szczególnie:

– psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów;
– adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, aplikantów adwokackich, absolwentów studiów prawniczych;
oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów i pomocy rodzinie.

Zapraszamy mężczyzn, którzy chcieliby stać się
mediatorami w sprawach rodzinnych.

Proszę pytać o specjalne warunki uczestnictwa!

Trenerzy
Głównym trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim mediatorzy z naszego Centrum:
Monika Kozak i Tadeusz Baszniak.

Opłaty:
Za szkolenie podstawowe na przełomie marca i kwietnia (27-29 marca, 3-5 kwietnia)
960 zł – gdy wpłata do 14 marca
1150 zł – gdy wpłata po 14 marca

Za edycję majową szkolenia podstawowego (w dn. 8-10 i 22-24 maja):
960 zł – gdy wpłata do 10 kwietnia
1150 zł – gdy wpłata po 10 kwietnia

Koszt szkolenia zaawansowanego w czerwcu (12-14 i 19-21 czerwca):
960 zł – gdy wpłata do 15 maja.
1150 zł – gdy wpłata po 15 maja

Koszt całkowity obu szkoleń (podstawowego i zaawansowanego) przy jednoczesnym zapisie wynosi 1800 zł. Warunkiem jest wpłata pełnej opłaty przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, w tym publikację "Skarb mediatora. Wybór tekstów." W cenę wchodzi poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, napoje, ciasteczka).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia)
Zrozumieć konflikt
a) Zachowania ludzi w konflikcie
b) Dynamika konfliktu
c) Style radzenia sobie z różnicami interesów
Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Mediacja jako pomoc w negocjacjach
a) Podstawowe pojęcia negocjacyjne ważne w mediacji
Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji
Rola mediatora i zasady mediacji
Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
Etapy mediacji, cele i postępowanie mediatora na każdym etapie
Zawieranie kontraktu o mediację
Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe), warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania
Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką i z innymi specjalistami

Program ramowy szkolenia zaawansowanego

Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Standardy i etyka postępowania mediatora

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, 409-53-83 (codziennie w godz. 9-17)
email: [email protected]  
strona www.mediacja.org
więcej informacji: [ tutaj ]
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska w pierwszym półroczu 2009 r. (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»