Archiwalne

Wolontariat w NGO

ODBIORCY:
 Na szkolenie zapraszamy pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających w sferze integracji i pomocy społecznej (odpowiednie zapisy w statucie organizacji) z terenu województwa mazowieckiego.

Uwaga! Zgłoszenie obejmuje udział w całym cyklu szkoleniowym 3×3 dni szkoleniowe. 3 szkolenia trzydniowe po 20 godzin zajęć każde.

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ :

  • 25-27 lutego 2009 – „Wprowadzenie do wolontariatu” 
    Ośrodek „Orion” w Lubiejewie k/Ostrowi Mazowieckiej

  • 11-13 marca 2009 –  „Jak organizować i zarządzać zespołem wolontariuszy”?, Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” w Warszawie, ul. Limanowskiego 23.

  • 23-25 marca 2009 –  „Projekt jako metoda organizacji i rozwoju wolontariatu”, Ośrodek „Emaus” w Białobrzegach k/Radomia

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:
• Szkolenia są bezpłatne (z wyjątkiem dojazdu do Warszawy).
• Organizatorzy zapewniają dojazd z Warszawy do ośrodka i z powrotem.
• Zajęcia obejmują 60 godzin dydaktycznych (3 szkolenia x 20 godz.)
• Zajęcia poprowadzą trenerzy, specjaliści z Centrum Wolontariatu.
• Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc
 
ZGŁOSZENIE NA CYKL SZKOLEŃ:
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.mcps-efs.pl w zakładce Szkolenia, Aktualności. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.02.2009 na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem lub e-mailem do Piotra Oniszk  fax 022 622 47 32,  e-mail: [email protected]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na szkolenie w dniu 24.02.2009 na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  www.mcps-efs.pl (zakładka Aktualności). 
            
Odjazd o godz. 10.30 z ul. Emilii Plater (pod Salą Kongresową) w dniu rozpoczęcia szkolenia. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się pierwszego dnia o godz.14.00. Wyjazd z Ośrodka w dniu zakończenia szkolenia ok. godz. 14.00.
Za szkolenia odpowiedzialny jest pan Piotr Oniszk, tel. (00 22) 622 42 32 w. 40

PROGRAM SZKOLEŃ

25-27 lutego 2009 – „Wprowadzenie do wolontariatu”

1 dzień
Fakty o wolontariacie i jego znaczenie.
1. Terminologia.
2. Fakty o wolontariacie – Ogólnopolskie badania i praktyka Sieci CW.
3. Rola wolontariatu.
– podnoszenie efektywności w organizacji
– podnoszenie jakości funkcjonowania organizacji na rzecz beneficjentów
– budowa partnerstwa lokalnego
4. Promocja wolontariatu i postaw prospołecznych w środowisku lokalnym.
2,3 dzień 
Organizacja i zarządzanie wolontariatem w organizacji
1. Analiza potrzeb organizacji i beneficjentów.
2. Przygotowanie organizacji do przyjęcia wolontariuszy.
3. Aspekty prawne/administracyjne/etyczne/.
4. Rola i zakres odpowiedzialności koordynatora wolontariatu.
5. Rekrutacja i selekcja/dobór wolontariuszy.
6. Przygotowanie wolontariusza do wykonywania zadania.
7. Monitoring i ewaluacja działań wolontarystycznych.

11-13 marca 2009 –  „Jak organizować i zarządzać zespołem wolontariuszy”?

1,5 dnia:
 Rozwój wolontariuszy w sytuacji pomagania. Elementy zarządzania sobą i coachingu.
1. Typologia osobowości – kapitał do zainwestowania w dobro.
2. Rozpoznanie marzeń i potrzeb wolontariuszy.
3. Od ścieżki do autostrady rozwoju wolontariusza.
4. Rozpoznanie zasobów ochotników i ich efektywne wykorzystanie.
5. Motywowanie dawców do dawania i równoważenia, nagradzanie.

 1,5 dnia:
 Efektywne budowanie zespołu wolontariuszy.
1. Misja, kultura i tożsamość  organizacji w aspekcie wolontariatu.
2. Role i kompetencje grupowe.
3. Komunikacja w zespole m.in. w kontekście typów osobowości, ról grupowych, stylów zarządzania, stylów komunikacyjnych.
4. Rozwiązywanie sytuacji trudnych – elementy negocjacji i asertywność.
5. Stawianie wyzwań i wydajność w wolontariacie.

23-25 marca 2009 – „Projekt jako metoda organizacji i rozwoju wolontariatu”

1. Wymiana dobrych praktyk – projekty z udziałem wolontariuszy.
2. Planowanie działań prospołecznych (SWOT).
3. Zasady tworzenia projektów:
– analiza potrzeb beneficjentów projektu
– określenie problemu
– celowy opis projektu z elementami kreatywności
– zadania i działania jako środek do celu
– elementy zarządzania zespołem projektowym
– budżetowanie wydatków
– ryzyko projektu
– monitoring i ewaluacja
– efektywność projektu
– promocja i prezentacja projektu
4. Budowanie projektów z udziałem wolontariuszy. 

Prowadzący:  trenerzy Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Mariusz Firlej
www.wolontariat.org.pl
CW Warszawa
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Wolontariat w NGO (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»