Archiwalne

Bezpłatna Szkoła Mediacji Rodzinnych

Policealne Studium Edukacji ELITA organizuje nabór do półrocznej Mazowieckiej Szkoły Mediatorów Rodzinnych. Celem zajęć będzie zdobycie kwalifikacji mediatora rodzinnego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Terminy zajęć:
20-22 marca 2009
3-5 kwietnia 2009
1-3 maja 2009
29-31 mają 2009
12-14 czerwca 2009

Liczba godzin: 140 godzin dydaktycznych w systemie piątek-sobota-niedziela / 5 zjazdów/

Miejsce zajęć:
Policealne Studium Edukacji ELITA, al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa

Prowadzący:
Doświadczeni mediatorzy i trenerzy Ośrodka Mediacji Klinika Konfliktu, posiadający rekomendacje trenerskie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, stali mediatorzy z listy Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych posiadający uprawnienia zgodne z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej.

Zakres tematyczny zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania procedury mediacji lub jej elementów w swojej codziennej pracy z rodzinami poprzez:
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat:
• Zasad i przebiegu mediacji oraz różnicy i granic pomiędzy mediacją a innymi formami pracy z rodziną
• Roli mediatora i jego wpływu na przebieg mediacji
• Metod i technik wykorzystywanych na każdym etapie mediacji
• Doświadczenia i konsekwencji rozwodu dla małżonków/rodziców i dzieci
• Wykorzystania mediacji w postępowaniu cywilnym zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem postępowania cywilnego
Rozwój umiejętności:
• Komunikacyjnych – aktywnego słuchania, zadawania pytań, docierania do potrzeb, przeformułowywania
• Budowania wzajemnego zrozumienia i współpracy
• Radzenia sobie z emocjami stron
• Radzenia sobie z impasem w rozmowach
• Pracy z nierównowagą stron, a w szczególności pracy z przemocą w mediacji
• Prowadzenia procesu mediacji zgodnie z jej zasadami i etapami
• Pracy w parach mediacyjnych
• Formalnego przygotowania dokumentacji mediacyjnej (np. zgody na mediację, porozumienia końcowego)
• Wykorzystania w pracy mediacyjnej pomocy innych ekspertów pracujących z rodziną w kryzysie

Wstępne warunki uczestnictwa:
– wiek 25-64 lata
– wykształcenie minimum średnie
– niekaralność
– miejsce zamieszkania: woj. mazowieckie

Rekrutacja:
Proszę wypełnić ankietę rekrutacyjną (plik do ściągnięcia na www.elita.waw.pl /pliki do pobrania ) i wysłać ją wraz z CV na adres mejlowy [email protected]  do dnia 5 marca 2009 . O zakwalifikowaniu do grupy zostaną Państwo powiadomieni do dnia 10 marca 2009.

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Bezpłatna Szkoła Mediacji Rodzinnych (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»