Archiwalne

Szkolenie SMR ”Mediacja rodzinna. Jak pomóc rodzinie w konflikcie” 20-21.04

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla grup zawodowych pracujących z rodzinami: "Mediacja rodzinna. Jak pomóc rodzinie w konflikcie?" Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. Celem naszego szkolenia jest wsparcie grup zawodowych pracujących z rodzinami w konflikcie poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje mediacja rodzinna.
Szkolenie umożliwi uczestnikom m.in.:
– szerokie zrozumienie sytuacji konfliktowej,
– zobaczenie na co może mieć wpływ pracownik pracując z osobami doświadczającymi konfliktu w rodzinie, a co leży poza granicami jego roli,
– zapoznanie się z mediacją rodzinną i możliwościami jej zastosowania,
– wypracowanie sposobu korzystania z pomocy mediacji i mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Liczba godzin: 16
Termin szkolenia: 20-21.04.2009 r.
Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00

Metody:
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej – ćwiczenia, gry symulacyjne, analiza przypadków, dyskusje, praca w małych grupach, analiza własnych doświadczeń i zachowań oraz wykłady teoretyczne i prezentacje.

Bloki tematyczne:
I. Problematyka konfliktu:
1. Konflikty rodzinne w kontekście pracy zawodowej
2. Eskalacja i źródła konfliktów
3. Metody rozwiązywania konfliktów

II. Mediacja rodzinna:
1. Mediacja rodzinna – idea, rola mediatora, zasady, przebieg
2. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
3. Mediacja a inne formy pomocy rodzinie

III. Jak postępować z konfliktami rodzinnymi wykorzystując możliwości, jakie daje mediacja:
1. Informowanie o mediacji – treść, forma, odbiorcy
2. Kierowanie spraw do mediacji – kwalifikowanie spraw, motywowanie stron, kontakt z mediatorem
3. Rola pracownika w konfliktach rodzinnych klientów

Koszt udziału w szkoleniu: 330 zł od osoby
W koszcie udziału zapewnione są uczestnikom materiały oraz serwis kawowy.

Zgłoszenia:
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających:
tytuł szkolenia, imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, miejscowość oraz miejsce pracy
na adres e-mail: [email protected]

Uwaga:
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzeniem rezerwacji udziału w szkoleniu jest terminowe dokonanie opłaty za udział w szkoleniu zgodnie z niżej określonym terminem.

Wpłaty:
Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście uczestników, prosimy o dokonanie wpłaty za udział w szkoleniu w terminie do 06.04.2009 r. na dane:

Bank BPH 63106000760000320000965012
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
ul. Pod Lipą 4 lok.35, 02-798 Warszawa

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, ul. Wspólna 54A/14, Warszawa

Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wyszczególnieniem liczby godzin i zakresu poruszanych zagadnień wystawione przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.

Trenerzy:
Luiza Weder – psycholog ze specjalizacją w zakresie psychologii konfliktu, mediatorka rodzinna, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, absolwentka Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej.
Robert Boch – absolwent Media & Communication, podyplomowo studiował Rozwiązywanie Konfliktów na Uniwersytecie w Goeteborgu, mediator rodzinny, trener, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, absolwent Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem:
tel. 502 27 78 22 (tczynny w środy i czwartki w godz. 9-19)
lub prowadzącymi szkolenie:
Luiza Weder tel. 602 71 97 41 i Robert Boch tel. 660 43 95 00

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Szkolenie SMR ”Mediacja rodzinna. Jak pomóc rodzinie w konflikcie” 20-21.04 (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»