Archiwalne

ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW

ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
I OPRACOWANIA BUDŻETU DO PROJEKTU W RAMACH PO KL

Adresaci: pracownicy instytucji przygotowujący się do aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki

Cele szkolenia:
§ poznanie oraz zrozumienie zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym okresie programowania;
§ uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu opracowywania projektu, tworzenia budżetu i kwalifikowania jego kosztów.
I. Podział kosztów:
§ rodzaje kosztów
§ koszty kwalifikowane
§ koszty niekwalifikowane
§ wkład własny
§ koszty bezpośrednie i pośrednie
§ cross-financing

II. Podstawy tworzenia budżetu projektu:
§ informacje wstępne do projektowania budżetu
§ kategorie i podkategorie budżetowe
§ zgodność budżetu z harmonogramem projektu
§ przykładowy budżet (analiza)
§ ćwiczenia

III. Podsumowanie:
§ pytania i odpowiedzi
§ ewaluacja szkolenia, wręczenie certyfikatów
Metodyka szkolenia:
§ interaktywne wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi;
§ warsztaty i ćwiczenia praktyczne połączone z analizą przypadków, praca grupowa, zajęcia warsztatowe z kartami pracy.
Prowadzący: Specjalista w zakresie zarządzania edukacją i projektami europejskimi, edukacji kulturowej, ewaluacji systemów edukacyjnych.
Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant)
w projektach: LEONARDO DA VINCI, SOCRATES COMENIUS, IW EQUAL, EFS

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, i bufet kawowy w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /

Zgłoszenie proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]
KARTA ZGŁOSZENIA:
Data szkolenia: 11.03.2009; godz.10.00-15.00 KRAKÓW
Tytuł: „ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I OPRACOWANIA BUDŻETU DO PROJEKTU W RAMACH PO KL”

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….
Stanowisko:……………………………………………………………………..
Nazwa instytucji: ………………………………………………………………
NIP………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………
Tel/fax: ………………………………………..
e-mail: ………………………………………..
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»