Archiwalne

PARTNERSTWO W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z UE

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na szkolenie. Data: 13.03.09 r. godzina 10-15. Miejsce: ul. św. Tomasza 30/6 Kraków, II piętro. Temat: PARTNERSTWO W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z UE.

Data: 13.03.09 r. godzina 10-15.
Miejsce: ul. św. Tomasza 30/6 Kraków, II piętro

PARTNERSTWO W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z UE

§ Co składa się na dobre partnerstwo ?
· Partnerstwo w realizacji projektu – poszukiwanie partnerów, negocjacje z partnerami
· Cele partnerstwa
· Modele partnerstw – metody działania oparte na współpracy
· Doprowadzenie do współpracy – gra symulacyjna, prezentacja,
· Umowa partnerska – struktura zawartość, przykład umowy partnerskiej
· Co przeszkadza w budowaniu partnerstwa ? – ćwiczenie, dyskusja
· Rozumienie naszych partnerów
· Tworzenie zespołu projektowego – zakres kompetencji, zależności, odpowiedzialność – warsztat

Metodyka szkolenia:
warsztaty i ćwiczenia praktyczne połączone z analizą przypadków, praca grupowa, zajęcia warsztatowe z kartami pracy.
interaktywne wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi;

Prowadzenie: ekspert MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w zakresie oceny projektów EFS; trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl/

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 13.03.09 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: PARTNERSTWO W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z UE

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….
Stanowisko:……………………………………………………………………..
Nazwa instytucji: ………………………………………………………………
NIP………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………
Tel/fax: ………………………………………..
e-mail: ………………………………………..
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000
oprac. ops.pl angoc

Komentarze PARTNERSTWO W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z UE (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»