Archiwalne

Sprawozdania z realizacji zadań dot. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy osób uprawnionych do alimentów

Centrum Edukacji VADEMECUM: Zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone w formie warsztatów z zakresu: "Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozliczania kosztów obsługi, rozliczania środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wraz z naliczaniem odsetek, naliczania odsetek od świadczeń nienależnie pobranych". Terminy i miejsca szkoleń:
01.04.2009r. WROCŁAW, ul. Piłsudskiego 74 (budynek NOT-u)
02.04.2009r. KATOWICE, ul. Korfantego 9 (Hotel "KATOWICE")

Koszt szkolenia: 290zł/os. -dla stałych klientów- 260,00 zł/os

Program szkolenia:
1. Realizacja sprawozdania z zakresu świadczeń rodzinnych.

2. Realizacja sprawozdania z zakresu funduszu alimentacyjnego

3. Rozliczanie kosztów obsługi świadczeń rodzinny oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

4. Rozliczanie środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wraz z naliczaniem odsetek (rozliczanie wpłat częściowych, dokonywanie przypisów należności z tytułu wypłaty świadczeń, rozdział środków na budżet państwa, gminę dłużnika oraz gminę wierzyciela)

5. Naliczanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozliczanie wpłat częściowych, rozliczanie ratalne, rozliczanie wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na poszczególne świadczenia)

Zgłoszenia należy kierować drogą e-mail lub faxe na nr. (032) 754 5512, 754 5518, 754 4747, 641 1715
e-mail : [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu:

……………………………………………………………………………………..

1. Pan /i/ ……………………………………………………..

stanowisko:……………………………………………………

e-mail:………………………………………………………….

tel. kontakt…………………………………………………..

2. Pan /i/ ……………………………………………………..

stanowisko:…………………………………………………..

e-mail:…………………………………………………………

tel. kontakt……………………………………………………

Termin i miejsce szkolenia:

………………………………………………………………………………………………..

Dane do faktury:
Nazwa i adres firmy

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………

Należność za uczestnictwo ……….(liczba osób) x ……………(kwota szkolenia) zostanie przelana na konto

ING nr 94 1050 1618 1000 0008 0128 8234

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza faxem lub e-mailem na nasz adres.

Ewentualnej rezygnacji należy dokonywać nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem szkolenia, w przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony całością kosztów.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

Centrum Edukacji VADEMECUM
www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Sprawozdania z realizacji zadań dot. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy osób uprawnionych do alimentów (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»