Archiwalne

DORADZTWO ZAWODOWE W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS – szkolenie specjalistyczne

IDRiEZapraszamy na szkolenie. Data: 31.03.09 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków; ul. św. Tomasza 30/6 II piętro. Temat: DORADZTWO ZAWODOWE W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS – szkolenie specjalistyczne.
Data: 31.03.09 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków; ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

DORADZTWO ZAWODOWE W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS – szkolenie specjalistyczne

Celem głównym szkolenia jest rozwijanie umiejętności wykorzystania modułu doradztwa zawodowego w projektach systemowych OPS.
Cele szczegółowe:
· Zapoznanie z możliwościami stosowania doradztwa zawodowego dla aktywizacji społecznej i zawodowej klientów OPS
· Zapoznanie z możliwościami stosowania IPD w projekcie
· Zapoznanie z narzędziami do realizacji poszczególnych etapów IPD
Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, pracowników OPS
Szkolenie odbywa się głównie w formie warsztatu. Wybrane techniki pracy: prezentacja, ćwiczenia, testy i kwestionariusze, praca w grupach.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
· Rozwiną umiejętności indywidualnego podejścia do każdego klienta
· Rozwiną umiejętność wypracowania schematu działań beneficjentów w projekcie
· Rozwiną kompetencje w zakresie doboru metod i technik w projektowaniu doradztwa zawodowego w projekcie
· Nabędą wiedzę stosowania IPD w pracy z klientami (beneficjentami projektów)
· Nabędą wiedzę i umiejętności w monitorowaniu postępów klienta w osiąganiu celów
Wymiana doświadczeń wśród uczestników – dobre praktyki

Program szkolenia

Doradztwo zawodowe w projektach systemowych OPS
· Przedstawienie możliwości wykorzystania doradztwa zawodowego w aktywizowaniu klientów OPS
· Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów a dobór odpowiednich technik i narzędzi
· Schematy działań w projekcie i pomiar efektywności
· Dokumentacja doradcy zawodowego w projekcie
Motywacja klientów i motywowanie
· Motywacja klienta do zmiany – jak pracować z motywacją klienta do zmiany
Indywidualny Plan Działania – skuteczne narzędzie w aktywizacji społecznej i zawodowej klientów OPS
· IPD – Cele i zasady stosowania Indywidualnych Planów Działania
· Etapy pracy w stosowaniu Indywidualnych Planów Działania
· Diagnoza zasobów klienta. Narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym do badania i autodiagnozy zasobów
· Definiowanie celu a motywacja. Techniki definiowania dobrych celów w pracy z klientem
· Planowanie działań – przykładowe IPD
· Zarządzanie działaniami. Skuteczność na rynku pracy. Monitoring działań procesu doradczego

Prowadzenie: socjolog / licencjonowany doradca zawodowy / certyfikowany trener.

Koszt uczestnictwa wynosi 290zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl/
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 31.03.09 r. godz. 10.00-15.00

tytuł: DORADZTWO ZAWODOWE W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS

Imię i nazwisko: …………………………………………..

Stanowisko: ………………………………………………..

Nazwa instytucji: ………………………………………….

NIP …………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………….

Tel/fax: …………………………………….

e-mail: ……………………………………..

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze DORADZTWO ZAWODOWE W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS – szkolenie specjalistyczne (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»