Archiwalne

POMOC W REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

POMOC W REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
Ośrodkom Pomocy Społecznej realizującym projekty systemowe w ramach POKL proponujemy usługi szkoleniowe w zakresie:

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE
OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE

Cel główny :
Aktywizacja uczestników – osób długotrwale bezrobotnych do podejmowania działań w obszarze społecznym, zawodowym i edukacyjnym
Cele szczegółowe:
· Wzmocnienie motywacji u uczestników do podejmowania konstruktywnych działań
· Rozwinięcie posiadanych przez uczestników umiejętności społecznych i komunikacyjnych
· Poznanie technik autodiagnozy zasobów osobistych i preferencji zawodowych
· Poznanie zasad konstruowania dobrych celów
· Zapoznanie z tematyką skutecznego zarządzania działaniami dla realizacji celów zawodowych
· Poznanie sposobów na twórcze przełamywanie barier i trudności
· Wsparcie w indywidualizacji działań uczestników
· Nabycie praktycznych umiejętności dla efektywnego poruszania się po rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych
· Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje działania
· Poznanie zasad konstruowania dokumentów aplikacyjnych
· Poznanie stosowanych narzędzi w rekrutacji i selekcji pracowników
· Przygotowanie beneficjentów do rozmowy z pracodawcą
· Doskonalenie umiejętności autoprezentacji
· Poznanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze stresem

Korzyści dla uczestników szkolenia:
· Wzmocnienie przekonania o własnej wartości i osobistej skuteczności na rynku pracy
· Diagnoza własnych predyspozycji zawodowych
· Wzmocnienie i poszerzenie świadomości uczestników w zakresie posiadanych zasobów osobistych i własnego potencjału zawodowego
· Zrozumienie dotychczasowych niepowodzeń / barier w podejmowaniu zatrudnienia i wykorzystania wniosków w podejmowanych działaniach
· Obniżenie niepokoju związanego ze zmianą związaną z podjęciem aktywności i wzrost motywacji do działania
· Wymiana doświadczeń wśród uczestników, budowanie siatki kontaktów
· Pogłębienie samoświadomości, a także analiza własnego funkcjonowania w obszarze kontaktów interpersonalnych, jest niezbędna w rozwijaniu umiejętności wchodzenia w satysfakcjonujące relacje i w osiąganiu zamierzonych celów
· Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rynku pracy i efektywnego poruszania się po nim – przyczyni się do obniżenia lęku przed zmianą
· Nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych
· Rozwiną umiejętności efektywnej komunikacji i autoprezentacji
· Nabędą wiedzę i rozwiną umiejętności w zakresie rozmowy z pracodawcą
Nabędą wiedzę w zakresie radzenia sobie ze stresem w kontaktach z pracodawcą

Czas trwania warsztatów 60-90 godzin.

Szczegółowe informacje, autorskie programy, rekomendacje tel. 012/429-26-88

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Św. Tomasza 30/6 ; 31-027 Kraków
Tel/ fax 012/429-26-88 e-mail: [email protected] 
oprac. ops.pl angoc 

Komentarze POMOC W REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»