Archiwalne

WARSZTATY Z ZAKRESU PISANIA PROTESTÓW/ODWOŁAŃ DOT. PROJEKTÓW EFS/POKL

WARSZTATY Z ZAKRESU PISANIA
PROTESTÓW / ODWOŁAŃ
DOT. PROJEKTÓW EFS/POKL

1. Protest – zasady stosowania środka odwoławczego w projektach współfinansowanych ze środków EFS
2. Zasady pisania protestów
3. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu – powody odrzucania wniosków
· Kiedy napisać protest od oceny formalnej?
· Konstrukcja protestu
4. Ocena merytoryczna wniosku
· Jak dobrze napisać protest dotyczący oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS
· Dokumenty pomocne w konstruowaniu protestu
· Praktyczne aspekty pisania protestów
5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zasady stosowania środka odwoławczego w projektach współfinansowanych ze środków EFS

Prowadzenie: ekspert w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem projektami europejskimi (dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania projektem europejskim oraz nadzór nad realizacją projektów unijnych); autor, kierownik projektów, zagadnień związanych z kwestiami finansowymi projektów unijnych, procedur przetargowych ustawy Prawo zamówień publicznych, ewaluacji programów i projektów, przepisów unijnych dotyczących projektów finansowanych z EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 06.04.09 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: WARSZTATY Z ZAKRESU PISANIA PROTESTÓW / ODWOŁAŃ DOT. PROJEKTÓW EFS/POKL

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..
Stanowisko: ……………………………………………………………………………………………….
Nazwa instytucji: …………………………………………………………………………………………
NIP………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………….
Tel/fax: …………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………..

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze WARSZTATY Z ZAKRESU PISANIA PROTESTÓW/ODWOŁAŃ DOT. PROJEKTÓW EFS/POKL (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»