Archiwalne

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, kadry w projektach systemowych

Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy w ramach realizowanych projektów systemowych w całej Polsce. Specjalizujemy się w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, z różnymi typami schorzeń (w tym osób z chorobami psychicznymi i osób niepełnosprawnych intelektualnie). Prowadzimy także szkolenia dla ich rodziców, opiekunów, kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi.

Wykonujemy profile społeczno – zawodowe beneficjentów niepełnosprawnych oraz Indywidualne Plany Działania. Szkolenia z zakresu metod rehabilitacji, aktywizacji społecznej oraz zawodowej, szkolenia typowo zawodowe. Duże doświadczenie we wprowadzaniu osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Kontakt: Kołobrzeg, 094 71 115 73 lub e-mail: [email protected]

Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Kołobrzegu zaprasza do wspólnej realizacji projektów systemowych skierowanych do beneficjentów niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia. Specjalizujemy się w szkoleniach aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne, bazujemy na własnych autorskich programach, które możemy elastycznie modyfikować i dostosować do wymogów projektowych. Nasze szkolenia to w 95% warsztaty.

W naszej ofercie szkolenia motywacyjne, aktywności zawodowej, umiejętności miękkich oraz warsztaty przygotowujące do wykonywania określonych zawodów. Szkolenia dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu prawa, aktywności zawodowej, metod terapeutycznych. Szkolenia dla kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi z zakresu trenera pracy i doradztwa zawodowego (specjalny program doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych), nowoczesne formy terapii i metody pracy terapeutów, seksualność osób niepełnosprawnych. Szkolenia dla pracodawców lub potencjalnych pracodawców.

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia. Organizujemy także szkolenia wyjazdowe w całej Polsce. Każde szkolenie może odbyć się we wskazanym przez Państwa miejscu.

Posiadamy doświadczenie potwierdzone referencjami
oraz bezpośrednią pracą z osobami niepełnosprawnymi.
Kontakt do nas: Kołobrzeg, tel. 094 71 115 73
lub 0 665 029 792 lub e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.zachodniopomorskie.edu.pl
oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, kadry w projektach systemowych (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»