Archiwalne

KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013

Zapraszamy na szkolenie w Krakowie. Termin szkolenia do wyboru: 22.05.2009 r., 19.06.2009 r., 24.07.2009 r. Temat: KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI.
Zapraszamy na szkolenie – Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Terminy do wyboru:

  • 22.05.2009 r. godzina 10-15.
  • 19.06.2009r.
  • 24.07.2009r.

KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej I praktycznej księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL w latach 2007 – 2013 , a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, kwalifikowalności wydatków, opracowania i prowadzenia dokumentacji księgowej , płacowej, sporządzania wniosków o płatność oraz rozliczania projektów .

Celem szczegółowym szkolenia jest przygotowanie księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów

i rozliczenia projektów w ramach PO KL w latach 2007 – 2013.

Metodyka nauczania: warsztaty i ćwiczenia praktyczne połączone z prezentacjami multimedialnymi;

PROGRAM:

I .Moduł tematyczny: ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW:

§ plan kont,

§ zatwierdzanie wydatków,

§ ewidencja wydatków,

§ archiwizacja.

II. Moduł tematyczny: DOKUMENTACJA WYDATKÓW:

§ ogólne zasady kwalifikowalności wydatków ,

§ cechy dokumentacji księgowej,

§ opracowanie szablonu do opisywania i zatwierdzania dokumentacji księgowej,

§ naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń,

§ karty pracy,

§ rozliczenia z tytułu podatków (VAT i pdof), ZUS,

§ księgowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki .

III. Moduł tematyczny: ZASADY SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

§ wypełnianie wniosków,

§ warunki przekazywania dotacji,

§ harmonogramy płatności.

IV. Moduł tematyczny: PRZYKŁADY ROZLICZENIA DOTACJI WG ZATWIERDZONEGO BUDZETU:

§ pozycje budżetu,

§ podstawa poniesienia wydatku,

§ sposoby kalkulacji,

§ dokumenty poświadczające poniesienie wydatku.

Podsumowanie, pytania, ocena szkolenia, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Główna księgowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert finansowy w zakresie rozliczania projektów europejskich za lata 2004-2006. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla księgowych oraz osób rozliczających dotacje z projektów europejskich SOCRATES COMENIUS, EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!

Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]


KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 22.05.2009 r. godz. 10.00-15.00tytuł: KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..

Stanowisko:………………………………………………………………………………………

Nazwa instytucji: ……………………………………NIP……………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………

Tel/fax: ………………………………. e-mail: …………………………………………………..

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia

·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Oprac. ops.pl lotsy

Komentarze KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»