Archiwalne

Szkolenie SPS w Międzyzdrojach: ŚR, FA z elementami KPA, Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej

OMÓWIENIE WSZYSTKICH AKTUALNYCH PROBLEMÓW

Szkolenie odbędzie się w dniach:

10-14 maja 2009r. (niedziela – czwartek- 5 dni!) w Międzyzdrojach

Hotel „Rybak”, ul. Promenada Gwiazd 36, 72-500 Międzyzdroje (www.hotelrybak.pl)

Hotel Rybak usytuowany jest na słynnej nadmorskiej promenadzie z bezpośrednim zejściem na plażę

Szkolenie prowadzą:

Urszula Żółtak – prawnik, Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współtwórca ustawy o świadczeniach rodzinnych, konsultant przy opracowywaniu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, autorka licznych publikacji z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, praktyk, prowadząca liczne szkolenia dla przedstawicieli pomocy społecznej, administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialna w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Świadczeń Rodzinnych za legislację i stosowanie prawa, Warszawa

dr Hanna Knysiak- Molczyk – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii nt. uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jak również współautorką podręcznika "Postępowanie sądowoadministracyjne" oraz komentarza do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kraków

Wykładowcy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania!
UWAGA! Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie mailem na adres organizatora ( [email protected] ) pytań dotyczących omawianej tematyki oraz szczególne. W przypadku potrzeby omówienia szczegółowo konkretnego problemu związanego z tematyką szkoleni uczestnicy proszeni są o przesłanie informacji mailem lub faxem.

Szkolenie 5-dniowe w cenie 3-dniowego w Międzyzdrojach!
MIMO KRYZYSU- WCIĄŻ NAJATRAKCYJNIEJSZA OFERTA NA RYNKU!!!
PROGRAM SZKOLENIA „Prawo w praktyce”:
10-14 maja 2009r.- Hotel Rybak w Międzyzdrojach

10.05.2009r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w Hotelu „Rybak”

11.05.2009r. (poniedziałek)
Praktyczne problemy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Praktyczne problemy wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

08.00-09.00 Śniadanie

godz. 09.00 Powitanie, przekazanie materiałów szkoleniowych, rozpoczęcie szkolenia

09.00-10.30 Praktyczne problemy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych- prowadzenie Urszula Żółtak:

1. Praktyczne problemy dotyczące m.in.:
– świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – dodatku z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
– zasiłku pielęgnacyjnego,
– świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności.
2. Dokumentacja niezbędna do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych.
3. Zasady uzupełniania braków formalnych.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem
problemów związanych ze zmianą okresu zasiłkowego.
5. Zmiana decyzji ostatecznych.
6. Ustalanie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń (potrącanie, egzekucja administracyjna).
7. Stosowanie posiłkowe przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Prawidłowe uzasadnianie decyzji administracyjnej.
9. Najczęstsze błędy popełniane podczas wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń
rodzinnych.
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-12.15 Praktyczne problemy wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – prowadzenie Urszula Żółtak:
1. Podstawowe zadania organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela.

2. Zasady prawidłowej współpracy organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela z innymi podmiotami związanymi z postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego (komornikiem, policją, prokuraturą, starostą).

3. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego – procedury, wezwania, doręczenia decyzji i pism ze szczególnym uwzględnieniem pobytu dłużnika za granicą.

4. Sposób ustalania i wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5. Dokumentacja niezbędna do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. Sposób postępowania w przypadku „zagranicznych” dłużników alimentacyjnych.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

8. Zmiana decyzji ostatecznych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

9. Ustalanie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń (potrącanie, egzekucja administracyjna).

10. Stosowanie posiłkowe przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

11. Prawidłowe uzasadnianie decyzji administracyjnej.

12. Najczęstsze błędy popełniane podczas wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11.05.2009r. (poniedziałek- ciąg dalszy)
Panel dyskusyjny
12.15-14.00 Panel dyskusyjny- Pani Urszula Żółtak odpowie na wszystkie Państwa pytania! :
– Informacja o planowanych zmianach legislacyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA
– Omawianie najczęstszych problemów pojawiających się w realizacji ŚR i świadczeń z FA
– Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
14.00-15.00 Obiad

15.00-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem

od 19.30 Uroczysta kolacja integracyjna, „Morza szum, ptaków śpiew…”, dyskoteka z konkursami

12.05.2009r. (wtorek)
Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 Czas wolny.
Dla zainteresowanych rejs statkiem wycieczkowym po Bałtyku
13.00-14.00 Obiad

14.00-18.30 Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7)- prowadzenie
dr Hanna Knysiak- Molczyk:
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.

2. Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego.

3. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
3.1. Nowe zasady aktywizacji dłużników alimentacyjnych.
3.2. Zasady współpracy organów administracji publicznej z organami egzekucyjnymi.
3.3. Wytaczanie powództw o zasądzenie alimentów.
4. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.1. Wszczęcie postępowania o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.2. Ustalanie wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
4.3. Zmiana wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego w trakcie okresu świadczeniowego.
4.4. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.4.1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
4.4.2. Terminy załatwiania spraw.
4.4.3. Postępowanie dowodowe.
4.4.4. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.4.5. Weryfikacja decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Kolejność zaspokojenia należności w toku postępowania egzekucyjnego w związku z
otrzymywaniem przez osobę uprawnioną świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
18.30-19.30 Konsultacje indywidualne z dr Hanną Knysiak- Molczyk

od 19.45 Kolacja połączona z dyskoteką i konkursami
13.05.2009r. (środa)
Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie dr Hanna Knysiak – Molczyk:

1. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego
2. Wyłączenie pracownika i organu
3. Doręczenia, wezwania, terminy
4. Protokoły i adnotacje, udostępnianie akt
5. Uprawnienia strony postępowania administracyjnego

13.00-14.00 Obiad

14.00-16.00 Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie dr Hanna Knysiak- Molczyk:

6. Postępowanie wyjaśniające – kompetencje pracowników ośrodków pomocy społecznej
7. Zawieszenie postępowania administracyjnego
8. Wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej
9. Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu pomocy społecznej
10. Weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy

13.00-14.00 Obiad

16.00-17.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z dr Hanną Knysiak- Molczyk

16.00-19.00 Czas wolny.

od 19.00 Kolacja

14.05.2009r. (czwartek)
Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)

09.00-09.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

Wykładowcy w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania!

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY.

CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 3 kolacje integracyjne, kawa, etc.
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez wykładowców
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

Koordynator szkolenia: Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie SPS w Międzyzdrojach: ŚR, FA z elementami KPA, Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»