Archiwalne

Hipoterapia – szkolenia doskonalące

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych realizuje projekt szkoleniowy Kompetencje dla zdrowia – szkolenia doskonalące dla hipoterapeutów. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Hipoterapia – szkolenia dla osób pracujacych
z osobami niepełnosprawnymi

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie).

Oferujemy Państwu:
1) udział w cyklu szkoleń specjalistycznych poświeconych hipoterapii jako metodzie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
2) materiały szkoleniowe opracowane przez specjalistów z zakresu hipoterapii
3) catering podczas szkoleń, w tym ciepły posiłek
4) dofinansowanie kosztów dojazdu na miejsce szkolenia (Kraków)
5) dofinansowanie kosztów noclegu na terenie Krakowa

Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
1) Bazowe techniki i metody pracy fizjoterapeuty i pedagoga w kontekście prowadzonych zajęć hipoterapii. Budowanie, organizacja pracy zespołu hipoterapeutycznego w oparciu o Indywidualne Plany Terapii poszczególnych pacjentów. Wywiad, ogląd, badania czynnościowe. Dokumentacja. Dobre praktyki (16 godzin dydaktycznych)
2) Elementy psychoterapii w zajęciach hipoterapii dla pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi. Zasady terapii kontaktem z koniem, kreowanie sytuacji terapeutycznych, metoda Dobrego Startu, Affoltera i in. (16 h.).
3) Praca z pacjentem z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, ADHD, niepełnosprawnością sprzężoną. Studium trudnych przypadków (16 h.)
4) Trening i przygotowanie konia do pracy w hipoterapii: kształtowanie cech ustroju psychicznego, zasady treningu kondycyjnego, relaksu, rozprężania konia, przygotowanie jeździeckie elementem wychowania konia do hipoterapii, czynności pielęgnacyjne, warunki stajenne i terenowe, wizyta w wybranym ośrodku, zajęcia praktyczne (16 h.)
5) Formy ogranizacyjno-prawne punktu hipoterapeutycznego, jako własnej działalności gospodarczej, NGO, placówki budżetowej, źródła finansowania, zasady aplikowania o środki, wizyta BO w wybranym ośrodku hipoterapii: praktyka funkcjonowania ośrodka (16 h.)

Dodatkowo proponujemy Państwu udział w konferencji popularyzującej hipoterapię jako metodę rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która odbędzie się w Krakowie w IV kwartale br.

Planujemy, że szkolenia będą odbywały się w weekendy w okresie maj – grudzień 2009 r. (w sierpniu przerwa wakacyjna). Dla zapewnienia wysokiego komfortu nauki przewidujemy, że szkolenia realizowane będą w małych, maksymalnie 13-osobowych grupach. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Warunki udziału:
1) wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty mogą zostać pobrane ze strony www.hipoterapia.info.pl bądź też przesłane Państwu na wskazany adres e-mail
2) odpłatność na poziomie tylko 10 % wartości całego szkolenia tj. 279,28 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ewentualność rozłożenia płatności na raty.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona.
Przewidujemy objecie szkoleniami tylko 26 hipoterapeutów.

Szczegółowych informacji udziela Rafał Barański oraz Joanna Szkoda
pod nr tel: 0-12 42 73 830 lub 507 151 035
oraz pod adresem mail: [email protected]
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Hipoterapia – szkolenia doskonalące (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»