Archiwalne

Warsztaty: „Ekonomia społeczna i partnerstwo instytucjonalne narzędziami aktywizacji osób wykluczonych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników OPS, PCPR, PUP na warsztaty połączone z wizytą studyjną do jednego z przedsiębiorstw społecznych. Warsztaty rozpoczną się 13 maja konferencją „Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności: społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu", organizowaną z okazji obchodów pierwszej rocznicy podpisania Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. Następnie uczestnicy warsztatów przejadą do Bałtowa, gdzie będą uczestniczyli w dwudniowych warsztatach „Ekonomia społeczna i partnerstwo instytucjonalne narzędziami aktywizacji osób wykluczonych". Celem warsztatów będzie wskazanie takich narzędzi i metod ekonomii społecznej, które mogą zostać wykorzystane w pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społeczno – zawodowym.

W programie warsztatów przewidujemy między innymi zajęcia z pracy z trudnym klientem oraz prawa funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Przedstawione zostaną formy aktywizacji osób bezrobotnych, które mogą być wykorzystane przez jednostki pomocy społecznej oraz instytucje rynku pracy – spółdzielnia socjalna oraz Centrum Integracji Społecznej. Zostanie podjęta próba wypracowania modelu wzajemnej współpracy oraz strategii działania na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Materiał opracowany na warsztatach zostanie wydany w formie informatora przeznaczonego dla pracowników socjalnych oraz pracowników instytucji rynku pracy.

Data: 13-16 maja 2009 roku
Miejsce: Kraków/Bałtów
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Warsztaty: „Ekonomia społeczna i partnerstwo instytucjonalne narzędziami aktywizacji osób wykluczonych” (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»