Archiwalne

Szkolenia z Panią Grażyną Mlonką ”Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – najczęstsze problemy…”

Szkolenia prowadzi:
Grażyna Mlonka – Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmująca się w Departamencie realizacją świadczeń rodzinnych, bezpośrednio odpowiada na pytania realizatorów ustaw podczas dyżurów telefonicznych, przygotowuje odpowiedzi na pytania zadawane w listach i mailach. Przed pracą w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze ds. Rodziny i Kobiet, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Pomocy Społecznej, Warszawa

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiada na pytania i omawia problemy zgłoszone organizatorowi szkolenia

„Prawo w praktyce” – program szkolenia z zakresu:

1. Sposób ustalania wysokości należności przysługujących do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie decyzji

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego- najczęstsze problemy widziane z perspektywy MPiPS na podstawie porad udzielanych przez Departament Świadczeń Rodzinnych MPiPS
3. Nowe propozycje zmian przepisów prawnych w zakresie zmian wysokości świadczeń rodzinnych oraz rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
godz. 10.00-15.00 (od 15.00 konsultacje indywidualne)- prowadzenie Grażyna Mlonka:

I. Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego- najczęstsze problemy widziane z perspektywy MPiPS na podstawie porad udzielanych przez Departament Świadczeń Rodzinnych MPiPS w tym:

1. Zmiana rozpoczęcia okresu zasiłkowego i z tym związane zmiany innych przepisów

2. Nowe zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego zgodne z wyrokami
Trybunału Konstytucyjnego:
– termin przyznawania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności ze względu na wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności
– rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – ustalanie składu rodziny i dochodu
– możliwości przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego rodzicom dzieci umieszczonych w specjalistycznych
ośrodkach szkolno-wychowawczych

3. Wprowadzone zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzone przy nowelizacji innych ustaw,
w tym nowelizacji Kodeksu pracy, w tym:
– rozszerzenie osób uprawnionych do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
– becikowe uzależnione od badań lekarskich

4. Nieprawidłowe złożenie wniosku lub wezwanie do złożenia wyjaśnień – wstrzymania, pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia

5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń i obliczania odsetek

II. godz. 13.00-13.30 Obiad
III. Problemy z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. Ustalanie składu rodziny osoby uprawnionej, kiedy osoba uprawniona sama może figurować w składzie
rodziny?

2. Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, m.in. rozstrzygnięcie czy osoba może
otrzymywać alimenty jednocześnie pobierając świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

3. Upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

4. Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?
5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obliczanie odsetek

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

7. Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie
informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą

8. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji kontynuacji orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

IV. Propozycje nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

V. godz. 15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie szkolenia.

VI. od godz. 15.00 Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z Grażyną Mlonką.

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 259,00 zł. OD OSOBY.

CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, obiad, serwis kawowy, konsultacje, certyfikat ukończenia szkolenia

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, [email protected]
Harmonogramy i karty zgłoszenia do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy serdecznie!
SPS: www.sps.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z Panią Grażyną Mlonką ”Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – najczęstsze problemy…” (1)

      4 + 5 = ?    
Witam, chciałabym zapytać o najbliższe szkolenia ze świadczeń rodzinnych które odbędą się w Warszawie. Pozdrawiam i dziękuję
DODAŁ: DRUŻBA AGNIESZKA DNIA 18 lutego 2016 O 11:58

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»