Newsy

Problemy Seniorów

Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się kolejne spotkanie w sprawie opracowania Strategii Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na lata 2010-2015. Uczestnicy tego spotkania wymienili się swoimi doświadczeniami na temat problemów, jakości życia oraz twórczego potencjału emerytów.

Przyjazne środowisko, jako zabezpieczenie
przed ubóstwem i wykluczeniem osób starszych

Wydarzenie zorganizowane pod patronatem Pana Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, będące kontynuacją Sesji IV spotkania w warszawskim Belwederze w dniu 17 października 2008 roku poświęcono problemom seniorów. Spotkanie "Przyjazne środowisko jako zabezpieczenie przed ubóstwem i wykluczeniem osób starszych" nawiązuje również do zbliżających się obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

http://www.przeciw-ubostwu.brpo.gov.pl/pliki/1242985473.pdf

http://przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl/

W spotkaniu, w którym uczestniczyły przede wszystkim osoby reprezentujące środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów w Polsce pojawił się również głos samorządowej pomocy społecznej. O możliwej ofercie pomocy dla osób starszych mówiła Pani Ewa Kominek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie oraz Pani Julita Jakubowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

Hanna Nowakowska Forum 50+ oraz  Ewa Kominek MOPS Pruszków

Pani Ewa Kamionek w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że w obszernej ustawie o pomocy społecznej nie ma zbyt wielu zapisów bezpośrednio dot. osób starszych. Jest zapis o pomocy usługowej, domu pomocy społecznej, zasiłku stałym dla osób, które nie nabyły prawa do emerytury, natomiast kryterium dochodowe art. 8 ustawy wyklucza znaczną część emerytów z systemu pomocy społecznej, ponieważ ich dochody są często dużo wyższe niż 477 zł dla osoby samotnej oraz 351 zł na osobę w rodzinie. Kwestia ta dot. szczególnie seniorów ubiegających się o zasiłki celowe w ośrodku pomocy społecznej np. w związku z wydatkami na leki i leczenie. Skromny budżet zadań własnych tylko nielicznym ośrodkom pozwala udzielać pomocy finansowej w formie zasiłków celowych specjalnych lub zasiłków celowych zwrotnych.

Dobrym rozwiązaniem są, więc tabele odpłatności za usługi gospodarcze i wyżywienie funkcjonujące w gminach. Pozwalają one na częściową odpłatność za świadczone usługi lub całkowite zwolnienie z takiej odpłatności w uzasadnionych przypadkach. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel redakcji ops.pl zwrócił uwagę na konieczność pojawienia się w ustawie o pomocy społecznej zapisu wprowadzającego specjalistyczne usługi geriatryczne.

Pani Julita Jakubowska MOPS Tczew zapoznała zebranych z Siecią wsparcia dla seniorów jako sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W wystąpieniu wspartym prezentacją multimedialną mówiła m.in. o realizowanym w Tczewie projekcie Bank Czasu. Działania podejmowane w ramach projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości” skierowane są do grupy osób niepełnosprawnych i seniorów miasta Tczewa.

Jak pomagać seniorom?

Uwagę uczestników spotkania zwróciło wystąpienie Pana Jerzego Płókarza reprezentującego Krajowy Sztab Ratownictwa SSR w Łodzi "Kilka słów o breloczku wezwania pomocy". Senior ma w domu niewielkie urządzenie połączone z siecią telefoniczną (analogową lub komórkową). Nosi przy sobie breloczek wyposażony w przyciski, którego używa w razie pojawiającego się niebezpieczeństwa. Sygnał z breloczka dociera do ratownika. Na ekranie komputera pojawia się profil wzywającego pomocy: m.in. wiek, schorzenia, kontakty do bliskich. Ratownik w centrum pomocy weryfikuje zgłoszenie i wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe lub straż pożarną, policję.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" realizuje projekt, którego beneficjentami są seniorzy oraz osoby młode. Szansę na finansowy grant mają projekty realizowane przez reprezentantów wspólnoty pokoleń – powiedziała Pani Beata Tokarz – reprezentująca Towarzytstwo Inicjatyw Twórczych. Uzyskanie wsparcia finansowego na realizację ciekawych projektów nie jest łatwe. Szczególnie jeśli chodzi o seniorów i wypełnienie stosownego wniosku do FIO lub EFS. Granty na realizację projektów, które proponuje TIT "ę", to dobry pomysł – powiedziała Pani Hanna Nowakowska z Forum 50+.

Stereotyp seniora

Dla większości z nas senior to raczej osoba wymagająca pomocy osób drugich. Ten powszechny stereotyp seniora z laseczką na ławce w parku złamał uczestniczący w spotkaniu Pan Ryszard Sawa. Jego dochód własny – emerytura, to wielokrotność kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej dla osoby samotnej.  To jest za mało na godne życie.  Jestem, więc emerytem biznesmenem. Przedsiębiorczości należy uczyć od dziecka. Dziecko należy nauczyć jak zdobyć cukierek a nie jak go odwinąć z papierka – powiedział Pan Ryszard Sawa reprezentujący Fundację Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce.

Hanna Nowakowska Forum 50+  oraz Ryszard Sawa, Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce

Pani Agnieszka J. Mackiewicz, psycholog zarządzania i specjalistka od zarządzania zasobami ludzkimi mówiła o konieczności przygotowania pracownika do przejścia na emeryturę.  Jak być emerytem? O tych aspektach życia można przeczytać w książce pt. Oswoić emeryturę, której autorką jest Pani Agnieszka Mackiewicz.

od lewej: Agnieszka J. Mackiewicz, Hanna Nowakowska, Prof. Julian Auleytner

Pani Agnieszka Krawczyk, dyrektor WRZOS mówiła o doświadczeniach blisko 600 organizacji działających w obszarze pomocy socjalnej w kwestiach dotyczących życia seniorów m. in. aktywizacji oraz pomocy osobom starszym, zmiany podejścia do starości. Prelegentka poruszyła również kwestię mieszkalnictwa wielopokoleniowego, pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi oraz funduszy na rzecz seniorów. Pani Agnieszka wskazała też na doświadczenia WRZOS wynikające ze współpracy z organizacjami z Niemiec.

Agnieszka Krawczyk, Dyrektor WRZOS

W spotkaniu uczestniczyły również dwie osoby bezdomne. Jedna z nich to kobieta w wieku 50+. Pojawiły się w towarzystwie Pani Ewy Filipowicz z organizacji ATD „Czwarty Świat”, która podzieliła się z uczestnikami doświadczeniami z wyjazdu do Brukseli.

Ewa Filipowicz, ATD Czwarty Świat

Bieda według GUS

Uczestnicząca w spotkaniu Pani Anna Bieńkuńska – Szukiełojć, Główny Urząd Statystyczny przedstawiła sytuację osób starszych w świetle wskaźników GUS. Prelegentka mówiła również o badaniach GUS dot. biedy. Respondenci badania przeprowadzonego przez GUS oczekują przede wszystkim pracy oraz zainteresowania warunkami życia osób niepełnosprawnych i seniorów.

Dobre Praktyki

Pani Hanna Nowakowska, koordynator forum 50+ zapoznała zebranych z Raportem Kapitał Intelektualny w Polsce. Indeks kapitału intelektualnego dla seniorów plasuje Polskę na ostatnim miejscu wśród krajów Europy. Polacy w wieku 50+ niechętnie angażują się w działania typu wolontariat oraz inna działalność społeczna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest często niska samoocena – brak poczucia własnej wartości. Nieznaczna liczba osób w wieku 55-64 uczestniczy w różnorodnych formach aktywnej edukacji. Czas, aby to zmienić. Jako przykład dobrych praktyk podano międzynarodowy projekt Agenci Podróży. Polecono stronę internetową www.innowacyjnosc.gpw.pl

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Razem wobec ubóstwa

Pracownicy socjalni wobec ubóstwa 

Andrzej Gocłowski
redakcja www.ops.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Problemy Seniorów (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 kwietnia 2023      TAGI:         
Postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oparte sąoprzepisy...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
Wykluczenie cyfrowe seniorów

Wykluczenie cyfrowe seniorów

19 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skutkami prawnymi zjawiska wykluczenia cyfrowego...»
Strony podszywające się pod profil zaufany

Strony podszywające się pod profil zaufany

05 lipca 2024      TAGI:   
Centralny Ośrodek Informatyki ostrzega o pojawiających się próbach wyłudzenia...»

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

05 lipca 2024     
W dniu 24.06.2024 r. została opublikowana w Monitorze polskim uchwała nr 62 Rady Ministrów...»