Archiwalne

Z myślą o POMAGACZACH Centrum Szkoleń HORUS

Witamy potencjalnych uczestników prowadzonych przez nas szkoleń, zgodnie z Naszymi obietnicami oraz Waszymi oczekiwaniami przygotowaliśmy szkolenia obejmujące dwa moduły szkoleniowe. Do zapoznania się naszą ofertą zapraszamy również osoby, które pierwszy raz spotkały się ze szkoleniami realizowanymi przez naszą firmę.

Szkolenie odbywa się w malowniczym miejscu PAŁAC NIEZNANICE, który sprzyja atmosferze nauki oraz zdobywania doświadczeń zawodowych połączonych z wypoczynkiem. http://nieznanice.gold.pl/  

Mając na uwadze badania dotyczące potrzeb szkoleniowych pracowników służb społecznych, zalecenia Ministra Polityki Społecznej „Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy w rodzinie” oraz projekt nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie chcemy zwrócić Państwa uwagę na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o osobach, które chcą rozwijać SWOJE KOMPETENCJE ZAWODOWE w tym temacie.

W miesiącu czerwcu oferujemy szkolenia z dwóch tematów:

1. TEMAT SZKOLENIA : WSPARCIE DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM METOD POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Cel strategiczny: Zdobycie umiejętności postępowania z osobami doznającymi przemocy w rodzinie z uwzględnieniem metod pracy ze sprawcą przemocy.

Cele operacyjne:

• kształtowanie umiejętności przyjęcia zgłoszenia o stosowanej przemocy ( jak tworzyć bezpieczną atmosferę sprzyjającą rozmowie zarówno w środowisku jak i w rozmowie telefonicznej) ,
• rozwijanie praktycznych umiejętności pracy z osobą doznającą przemocy domowej – diagnoza – System oceny selekcyjnej TRIAGE ASSESSMENT FORM „TAF” i podejmowanie, działań wstępnych (współpraca służb, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych).
• udzielenie podstawowych informacji dotyczących przemocy (fazy, mechanizmy przemocy),
• charakterystyka osób doznające przemocy (dlaczego zostają, syndrom wyuczonej bezradności, uciekanie w uzależnienia, „odkładanie na potem”),
• zobrazowanie konstrukcji osobowościowej osób stosujących przemoc w rodzinie.,
• wprowadzenie do pracy ze sprawcą przemocy w oparciu o EDUCATION GROUPS FOR MEN WHO BATTER – THE DULUTH MODEL (Program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie) ,
• interwencja socjalna wobec osób przemocowych w środowisku rodzinnym ,
• omówienie form oddziaływań na rodzinę,
• monitorowanie działań, prowadzących do wyjścia z sytuacji kryzysowej,

termin szkolenia 18 – 19 czerwca 2009 ROKU
liczba uczestników: 15 – 20 osób
miejsce: PAŁAC NIEZNANICE woj łódzkie
PEŁEN KOSZT: 700 zł/os – w cenie nocleg, wyżywienie (śniadanie, deser, kawa, obiadokolacja)

2. TEMAT SZKOLENIA: FENIKS – odrodzenie i sukces w pracy pomagacza – profilaktyka wypalenia zawodowego.

WPROWADZENIE:
Warsztat FENIKS – odrodzenie i sukces w pracy pomagacza jest kierowany do pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy chcą rozwinąć swoją świadomość w obszarze wypalenia zawodowego, aby móc mu skutecznie przeciwdziałać.
Praca „pomagacza”, wiąże się ściśle z dyspozycyjnością, zaangażowaniem oraz poświęceniem dla pracy i klientów danej instytucji. Cechy te są niebywale cenne jednak nieodpowiednio rozwijane mogą prowadzić do syndromu wypalenia zawodowego, który jest przyczyną dotkliwych skutków odczuwalnych nie tylko dla samego pracownika, ale również jego relacji z innymi ludźmi.
Paradoksalnie syndrom wypalenia dotyka najczęściej ludzi mocno zaangażowanych w pracę, wysoko stawiających zawodową poprzeczkę wyników i osiągnięć. Są oni bardzo cenni dla instytucji, jednak często sami potrzebują wsparcia, motywacji oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych, dzięki którym będą mogli komfortowo wykonywać powierzone im obowiązki, a tym samym osiągnąć OSOBISTY SUKCES w trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Warsztat będzie okazją do przyjrzenia się z bliska zjawisku wypalenia zawodowego oraz rozwijania umiejętności związanych z dążeniem do wyznaczonych celów, samorealizacją i samodoskonaleniem.

CEL GŁÓWNY:
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z czynnikami sprzyjającymi wypaleniu zawodowemu oraz motywowanie do realizowania celów zawodowych niezbędnych w osiąganiu SUKCESU w pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
– profilaktyka wypalenia zawodowego,
-kształtowanie umiejętności niwelowania czynników sprzyjających wypaleniu w warunkach niesienia pomocy,
– rozwijanie umiejętności wyznaczania i realizacji celów w pracy zawodowej,
– kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w procesie pomagania,
– doskonalenie umiejętności czerpania z własnych zasobów w radzeniu sobie z czynnikami wypalającymi,
– podnoszenie wartości i samooceny pracownika instytucji pomocy społecznej,
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
– motywowanie do samorozwoju i samodoskonalenia,

Termin:15 – 16 czerwca 2009 roku
liczba uczestników: 15 – 20 osób
miejsce: PAŁAC NIEZNANICE woj łódzkie
PEŁEN KOSZT: 700 zł/os – w cenie nocleg,
wyżywienie (śniadanie, deser, kawa, obiadokolacja)

Uczestnicy szkolenia otrzymują również:

– imienne zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji zawodowych w zakresie tematyki szkolenia,
– materiały szkoleniowe, przydatne w pracy socjalnej (wersję CD i papierową).

KONTAKT:

Centrum Szkoleń Profilaktyki
i Wsparcia Społecznego HORUS
ul. Kościuszki 13
42 – 200 Częstochowa

Kierownik biura:
Centrum Szkoleń HORUS
Agnieszka Cieszyńska
tel. 0 508 241 004
e – mail: [email protected]
e – mail: [email protected]
fax: 034 34 35 463.

Szczegóły oferty oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania
na naszej stronie internetowej www.horus.org.pl
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje
kolejność NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Z myślą o POMAGACZACH Centrum Szkoleń HORUS (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»