Archiwalne

Zintegrowane szkolenie z zakresu opieki paliatywnej

Miejsce szkolenia:
Toruń/ dzielnica Bydgoskie Przedmieście
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1 (wejście obok TC „Caritas”)
Termin szkolenia dla grupy I : 19.06.2009r — 20.06.2009r
Termin szkolenia dla grupy II : 26.06.2009r — 27.06.2009r
Szkolenie w obu terminach rozpoczyna się od godziny 9.00
Celem dwudniowego szkolenia jest poszerzenie warsztatu pracy o wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 usprawnianie opieki i pielęgnacji nad osobą chorą
 komunikacja interpersonalna w relacji pacjent – opiekun, trudności komunikacyjne w sytuacji choroby, elementy komunikacji rodzinnej w sytuacji choroby i żałoby
 opieka paliatywna oraz instytucjonalne wsparcie na rzecz osób terminalnie i przewlekle chorych
 przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w opiece paliatywnej, terminalnej i w innych chorobach nieuleczalnych
Szkolenie jest adresowane do osób pracujących z osobami objętymi opieką paliatywną, terminalną a także w innych chorobach nieuleczalnych. W szczególności szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy – kadry niemedycznej Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Hospicjów, organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za udział w szkoleniu. Organizator – Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zapewnia materiały dydaktyczne dostosowane do poszczególnych wykładów. Uczestnicy otrzymają stosowne Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego z wyszczególnieniem liczby godzin oraz zakresu .

Organizator szkolenia nie zapewnia noclegu i wyżywienia.
Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie jest zobowiązana do uczestnictwa
we wszystkich zaproponowanych zajęciach zgodnie z harmonogramem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt m-ailowy na adres: [email protected]
lub telefoniczny.: 509 693 609, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń uczestników: Pani Anna Cząstka.

Informujemy, iż o zakwalifikowaniu, poza spełnieniem wymogów formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest finansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach grantu Samorządu Województwa Kuj-Pom; otwarty konkurs ofert nr8/2009 pn. Opieka paliatywna.

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
87-100 Toruń ul. Wojska Polskiego 47/47; e-mail: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa instytucji …………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………

Zgłaszam udział w Specjalistycznym szkoleniu z zakresu opieki paliatywnej

w terminie: 19-20. 06. 2009 r.

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Kontakt tel./mail.
1.
2.

w terminie: 26-27. 06. 2009 r.

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Kontakt tel./mail.
1.
2.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane:
do 15 czerwca 2009 r. dla grupy pierwszej,
do 22 czerwca 2009r. dla grupy drugiej
na adres: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej
ul. Wojska Polskiego 47/47 87-100 Toruń,
pocztą elektroniczną: [email protected]  (kontakt tel. 510 046 400 lub 509 693 609)

……………………………..
Podpis osoby zgłaszającej

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zintegrowane szkolenie z zakresu opieki paliatywnej (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»