Archiwalne

ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU

ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych metod i narzędzi niezbędnych w zakresie planowania i zarządzania projektami unijnymi, finansowanymi ze środków zewnętrznych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Udział w szkoleniu pozwala nabyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia projektów unijnych, które mają szansę powodzenia dzięki zastosowaniu właściwych i sprawdzonych sposobów planowania i konstruowania przedsięwzięć.

Zajęcia zawierają elementy warsztatowe i kładą nacisk na aspekty praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.

· Narzędzia Komisji Europejskiej (główne fazy cyklu projektowego wg UE).
· Cykl życia projektu i zarządzanie cyklem projektu (ZCP).
· Narzędzia planowania i zarządzania projektem unijnym.
· Rama Logiczna – narzedzie planowania i analizy
FAZA ANALIZY – analiza problemu, analiza celów, analiza Startegii
FAZA PLANOWANIA – matryca logiczna, założenia , czynniki zapewniające trwałość, wskaźniki, źródła weryfikacji. (Prezentacja przykładów matrycy logicznej)
· Harmonogram działań – zadania główne, podzadania, kolejność i zależności, czas trwania działań, kamienie milowe
· Monitorowanie i raportowanie
Projektowanie systemu monitorowania projektu – analiza celów, procedury wdrażania, wskaźniki
Raporty dotyczące postępu projektu, przegląd postepu prac projektowych
· Ewaluacja projektu
KRYTERIA EWALUACJI
· Zakończenie i podsumowanie zajęć, ewaluacja
· Wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: Beata Nowak – trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie. Ekspert powołany przez MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w zakresie oceny projektów EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 l
ub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 16.06.09 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP:
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE
oprac. ops.pl angoc

Komentarze ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»