Archiwalne

Szkoła Letnia Rachunkowości Budżetowej


Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów Suprema Lex (SL)
zaprasza na "I Szkołę Letnią Rachunkowości Budżetowej OPS" prowadzoną przez Pana Tomasza Wojtanię w dniach 23-26 sierpnia 2009r. w Hotelu Vestina w Międzyzdrojach.

CSKiS Suprema Lex zaprasza:

I SZKOŁA LETNIA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Prowadzenie: Tomasz Wojtania

Szkoła Rachunkowości Budżetowej (SLRBOPS) dedykowana jest dla osób początkujących, które pragną związać swój rozwój zawodowy z pracą w wydziałach finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej jako samorządowych jednostek budżetowych. SLRBOPS dedykowana jest również dla osób znających rachunkowość, pragnących jednak poznać specyfikę rachunkowości  i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej jednostek sektora finansów publicznych, do których zaliczane są ośrodki pomocy społecznej. Wszyscy uczestnicy SRBOPS otrzymują niezbędne autorskie materiały szkoleniowe oraz wyciągi z aktualnie obowiązujących przepisów, a po zakończeniu zajęć- Dyplom ukończenia SLRBOPS.

I SLRBOPS przeznaczona jest dla: głównych księgowych, księgowych pracujących w OPS i innych Jednostkach Pomocy Społecznej (PCPR, DPS), kierowników OPS i innych Jednostek Pomocy Społecznej, audytorów wewnętrznych urzędów gmin i miast oraz innych pracowników JPS zainteresowanych doskonaleniem wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej

Zajęcia prowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca, ceniony trener oraz uznany specjalista i niezależny praktyk w dziedzinie rachunkowości budżetowej. Doradca w wielu polskich samorządach, instytucjach publicznych oraz wykładowca akademicki. Kilka lat współpracował przy tworzeniu wydawnictw poświęconych rachunkowości budżetowej. Autor wielu publikacji, artykułów m. in. w „Rachunkowości Budżetowej”. Autor komentarzy poświęconych aktualnym zagadnieniom i problemom występujących w bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w samorządach i organach im podległych.

I SRBOPS odbędzie się w dniach:
23-26 sierpnia 2009r. (niedziela-środa) w Międzyzdrojach
Hotel Vestina***, ul. Promenada Gwiazd 30,
72-500 Międzyzdroje (www.hotelvestina.pl)
Hotel Vestina*** usytuowany jest na słynnej nadmorskiej promenadzie z bezpośrednim zejściem na plażę

Uczestnicy szkolenia otrzymują autorskie materiały szkoleniowe, wyciągi z aktualnie obowiązujących przepisów oraz Dyplom poświadczający ukończenie SLRBOPS sygnowany przez Wykładowcę

PROGRAM I SLRBOPS:
23-26 sierpnia 2009r.- Hotel Vestina*** w Międzyzdrojach

23.08.2009r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w Hotelu „Vestina***”

24.08.2009r. (poniedziałek)
Dzień pierwszy Szkoły Letniej Rachunkowości Budżetowej OPS

07.30-09.00 Śniadanie

godz.: 09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu SLRBOPS, rozpoczęcie zajęć

09.00-13.00 Prowadzenie Tomasz Wojtania:
1. Istota rachunkowości – konwencje pomiarowe obowiązujące w rachunkowości.
2. Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne:
– Zasada rzetelnego i jasnego obrazu.
– Zasada wyższości treści nad formą.
– Zasada memoriału.
– Zasada współmierności.
– Zasada indywidualnej wyceny.
– Zasada istotności.
– Zasada ciągłości.
– Zasada kontynuacji działalności.
– Zasada ostrożnej wyceny.
– Zasada kasowa.
3. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia – bilans.
4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu.
5. Konto księgowe i zasady jego funkcjonowania – dzielenie i łączenie kont księgowych.
6. Zestawienie obrotów i sald i jego rola w rachunkowości.
7. Księgi rachunkowe – zasady ich prowadzenia.
8. Inwentaryzacja.

13.00-14.00 Obiad

14.00-16.00- ciąg dalszy zajęć prowadzenie Tomasz Wojtania:
10. Budżet jako podstawa działalności państwa, gminy, powiatu, województwa.
11. Budżet zadaniowy – nowe procedury i istota budżetu zadaniowego.
12. Formy i powiązanie organizacyjno – prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz planowane zamiany w zasadach ich funkcjonowania w nowej projektowanej ustawie o finansach publicznych.
13. Uchwała budżetowa jako podstawa funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej.
14. Zasady planowania, wykonywania i rozliczania się z zadań własnych i zleconych ośrodkach pomocy społecznej.
15. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu planu finansowego ośrodka pomocy społecznej.
16. Klasyfikacja wydatków strukturalnych i zasada dodatkowości (uzupełnienia).
17. Sprawozdanie z wydatków strukturalnych.

16.00-17.00 Dla zainteresowanych: odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Tomaszem Wojtanią

16.00-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych rejs statkiem po Bałtyku lub wycieczka piesza z przewodnikiem

od 19.30 Regionalna kolacja integracyjna, później dyskoteka z karaoke

25.08.2009r. (wtorek)
Dzień drugi Szkoły Letniej Rachunkowości Budżetowej OPS

07.30-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 Prowadzenie Tomasz Wojtania:

19. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki i ich związek z planowaniem i wykonywaniem i rozliczaniem się z zadań własnych i zleconych.
20. Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego).
21. Zasady funkcjonowania kont dla budżetu – bilans z wykonania budżetu.
22. Charakterystyka planu kont dla jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego – wykaz standardowych kont ośrodka pomocy społecznej.
23. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetu w ośrodku pomocy społecznej jako jednostce wykonującej budżet.
24. Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu UE w jednostce wykonującej budżet.
25. Specyfika rachunkowości oraz ewidencja księgowa wydatków strukturalnych – odmienność zasad ewidencji wydatków strukturalnych od zasad ewidencji środków pochodzących z budżetu UE.
26. Specyfika rachunkowości tzw. zadań zleconych – ewidencja księgowa zadań zleconych oraz negatywne skutki księgowania należności jako zobowiązań (221/225 i 221/750).
27. Powiązanie oraz rozliczenie dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe z budżetem – np.: przeksięgowanie dotacji i subwencji realizowanych przez organ finansowy „na urząd”.
28. Aktualizacja należności – pułapki w zasadach dokonywania odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetu a Krajowe Standardy Rachunkowości normujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących.
29. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w jednostce budżetowej oraz rozliczeń międzyokresowych.

13.00-14.00 Obiad

14.00-16.00- ciąg dalszy zajęć prowadzenie Tomasz Wojtania:

30. Ewidencja księgowa aktywów trwałych i obrotowych.
31. Klasyfikacja środków trwałych.
32. Zasady dokonywania odpisów umorzeniowych i ich wpływ na wynik finansowy.
33. Ewidencja wyniku finansowego i jego ustalenie oraz rozliczenie w jednostce budżetowej.
34. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zasady sporządzania sprawozdań typu „Rb”.

16.00-17.00 Dla zainteresowanych: odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Tomaszem Wojtanią

16.00-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem

od 19.30 Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką z konkursami

26.08.2009r. (środa)
Dzień trzeci Szkoły Letniej Rachunkowości Budżetowej OPS

07.00-08.30 Śniadanie (Ważne! Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00 i złożenie rzeczy w bagażowni hotelu)

08.30-12.45 Prowadzenie Tomasz Wojtania:

36. Powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową.
37. Sprawozdawczość finansowa – zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
38. Studium przypadku – typowe księgowania funduszu alimentacyjnego i rozliczanie wpłat komornika, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować przypisu należności od dłużnika na koncie 840, księgowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń nienależnych, księgowanie dotacji rozwojowych POKL, księgowanie dożywiania realizowanego przez szkolne stołówki, wyjaśnienie dlaczego nie można stosować paragrafu 092 i 097 przy ewidencji zadań zleconych, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować przypisu odsetek na koncie 290, wyjaśnienie dlaczego w sprawozdaniu RB-N nie można wykazywać należności z funduszu jedynie w części stanowiącej dochód gminy, wyjaśnienie dlaczego w sprawozdaniu RB-N nie można wykazywać środków pieniężnych na koncie 130 w kolumnie „banki”.

12.45-13.00 Podsumowanie ISLRBOPS, wręczenie Dyplomów, zakończenie

od 13.00 Obiad

CAŁKOWITY  KOSZT UDZIAŁI W I SLRBOPS
WYNOSI: 1100,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i wyciągi z aktualnie obowiązujących przepisów
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje uroczyste, serwis kawowy
– Dyplom poświadczający ukończenie I SLRBOPS sygnowany przez Wykładowcę
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

ORGANIZATOR I SLRBOPS

„Suprema Lex” Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, ul. Karmelicka 28/9A,
31-128 Kraków- Stare Miasto, tel./fax: 012 431 00 85, fax: 432-65-10, e-mail: [email protected]
Koordynator szkoły – Kierownik Biura Suprema Lex Agnieszka Dudek tel: 012 431-00-85 lub 0660 675-194

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkoła Letnia Rachunkowości Budżetowej (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»