Archiwalne

Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu ze środków EFS

PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ
PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS

1. Dokumenty projektu
· Listy obecności (prawidłowe oznakowanie dokumentów)
· Dokumenty finansowe (prawidłowe oznakowanie dokumentów, wydatki kwalifikowane, wydatki niekwalifikowane)
· Dokumenty kadrowe (umowa o pracę – oddelegowanie pracownika, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
2. Prawidłowe opisywanie dokumentów projektu
· Opisywanie dokumentów finansowo – kadrowych
· Opisywanie dokumentów związanych z realizacją szkoleń (listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów, szkoleniowych, itp.)
3. Przechowywanie dokumentów projektu – Archiwizacja dokumentów
· Podstawy prawne postępowania z dokumentacją tradycyjną
· Ochrona prawna dokumentacji
· Sposób przechowywania dokumentacji
· Dokumenty elektroniczne

Prowadzenie: ekspert w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem projektami europejskimi (dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania projektem europejskim oraz nadzór nad realizacją projektów unijnych); autor, kierownik projektów, zagadnień związanych z kwestiami finansowymi projektów unijnych, procedur przetargowych ustawy Prawo zamówień publicznych, ewaluacji programów i projektów, przepisów unijnych dotyczących projektów finansowanych z EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl/

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 15.07.09 r. godz. 10.00-15.00
AKTUALNOŚĆI!!!!!!!
PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ
PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..
Stanowisko: ……………………………………………………………………….
Nazwa instytucji: …………………………………………………………………
NIP…………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………….
Tel/fax: ………………………………………..
e-mail: …………………………………………
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu ze środków EFS (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»